Wat is nieuw? Wat is nieuw?
binnenkort 05-02-2023: preek Ex 3: 1- 10

02-02-2023: bijbelstudie Ex 3: 7 - 14 God openbaart zijn Naam
01-02-2023: bijbelstudie Ex 2: 23 - 3: 7 de brandende braamstruik
31-01-2023: recensie Oosterhuis, Vogels met een Verhaal
29-01-2022:  preek Ex 2
26-01-2023: bijbelstudie Exodus 2, 1 - 10
25-01-2023: achtergronden bij Exodus
24-01-2023: Ez 20, de les van de geschiedenis
22-01-2023: preek Mat 5: 1 -12 het echte geluk is voor....
19-01-2023: dan zweef ik op de wind
17-01-2023: nedergedaald ter helle?
15-01-2023: preek Hebr 1: 1 -3 Jezus het karakter van God
12-01-2023: 1 Pe 3: 19-20 afgedaald naar?
10-01-2023: meditatie Ps 31: 16
08-01-2023: preek Mat 3: 15 Johannes moet tot zijn verbazing Jezus dopen
05-01-2023: Jezus' doop bij Mat, Mc en Luc.
03-01-2023: bij het begin van een nieuwjaar


 
lees meer »
 
Indeling van de site

Indeling van de site
Als je een steen in een vijver laat vallen, krijg je golven die zich vanuit het midden in steeds wijdere kringen verspreiden. Dat is een geschikt beeld om het geloof te presenteren.
 
  • We beginnen bij de vijver oftewel mensen die iets van God vermoeden of ervaren.
  • Dan laten we zien hoe God zijn liefde en trouw openbaarde in Jezus. Dat is ahw de steen in de vijver. Dat is het centrale.
  • Van hieruit komen de golven die uitwaaieren vanuit het midden: wat heeft God door Jezus in beweging gebracht?
lees meer »
 
GeHoLi GeHoLi
Geholi is de afkorting van geloof, hoop en liefde. Ik vind dat een mooie naam voor een site die aan het christelijk geloof is gewijd. Of beter gezegd: mijn variant van het christelijk geloof. Want hét geloof bestaat niet. Er zijn alleen mensen die geloven. En die doen dat allemaal op hun eigen manier.

De symbolen van geloof (kruis), liefde (hart) en hoop (anker) zijn in het logo verwerkt in de vorm van een Twents gevelteken.

De site is nog lang niet klaar. Ik voeg geregeld nieuwe pagina’s toe. Kom nog eens terug.

Veel plezier, ds. Bert de Lange – Hardenberg
lees meer »
 
Reageer Reageer
Vragen en opmerkingen kun je mailen naar bdelange@geholi.nl. Ik antwoord zodra ik er de tijd voor vind.
 
M'n geloof in 14 punten

Golgotha, het lege graf, een vis (ichthus)
M'n geloof in 14 punten
De indeling van de site in vijver, steen en kringen vind je terug in de punten waarin ik m'n geloof samenvat. De eerste vier betreffen de vijver, de volgende vier de steen en vanaf negen gaat het over de kringen.
lees meer »
 
Bijbel Bijbel
Als ik uit de bijbel citeer is dat met toestemming van het voortreffelijke Nederlands Bijbelgenootschap. Doorgaans gebruik ik de Nieuwe BijbelVertaling (NBV) van 2021, maar ook wel eens de vertaling van 1951 (NBG), de klassieke StatenVertaling (SV) van 1637 of de Bijbel in Gewone Taal (BGT, 2014). Je kunt deze vertalingen zelf ook raadplegen via de bijbel.nl
Als je meer uitleg wilt bij de bijbelse verhalen, dan vind je de nodige literatuur in deze digitale kaartenbak.
 
Download, E-book, Copyright Download, E-book, Copyright
GeHoLi.nl is een niet-commerciële website die er puur is om belangstellenden te informeren over het christelijk geloof. Je kunt er geen produkten bestellen, wel teksten copiëren of downloaden. Die zijn zonder copyright.