Wat is nieuw? Wat is nieuw?
met emeritaat

26-03-2023: preek over voltooid leven Pred 12
24-03-2023 : suggesties om uit de bijbel te lezen in het pastoraat
21-03-2023: Koninkrijk van God / der Hemelen
19-03-2023: preek Joh 4 waar en hoe is God te vinden?
17-03-2023: bijbel en pastoraat
14-03-2023: bijbeluitleg Gen 2: 4 - 25
12-03-2023 preek 'geniet' Pred 9: 1 - 9
07-03-2023: bijbelse woorden: evangelie
05-03-2023: preek wie is Hij toch? (2) Mt 8: 23 - 27
03-03-2023: overzicht belangrijke bijbelse woorden
28-2-2023: bijbeluitleg de storm op het meer
26-2-2023: preek wie is Hij toch? (1)  Mc 6: 1 - 6
23-2-2023: achtergronden bij het evangelie naar Mc
21-2-2023: bijbeluitleg: Ez 34 leiding geven zoals het hoort
19-2-2023:  preek Ps 146 Vertrouw niet op mensen met macht
16-02-2023: bijbelstudie Mc 6: 1 - 6  een profeet is niet geliefd in zijn vaderstad
14-02-2023: de eerste 30, onbekende jaren van Jezus
12-02-2023: Preek Pred 4: 4 - 6   moeten we wel 24/7 werken en consumeren?
09-02-2023: Bijbelstudie Ps 146
07-02-2023: bijbelstudie Joh 21: 18 - 19
05-02-2023: preek Ex 3: 1 - 15
02-02-2023: bijbelstudie Ex 3: 7 - 14 God openbaart zijn Naam
01-02-2023: bijbelstudie Ex 2: 23 - 3: 7 de brandende braamstruik
 
lees meer »
 
Welkom Welkom
Welkom op GeHoLi.nl. De naam is een afkorting van geloof, hoop en liefde. Ik vind dat een toepasselijke naam voor een site die aan het christelijk geloof is gewijd. Of beter gezegd: mijn variant van het christelijk geloof. Want hét geloof bestaat niet. Er zijn alleen mensen die geloven. En die doen dat allemaal op hun eigen manier.

De symbolen van geloof (kruis), liefde (hart) en hoop (anker) zijn in het logo verwerkt in de vorm van een Twents gevelteken.

De site is nog lang niet klaar. Ik voeg geregeld nieuwe pagina’s toe. Kom nog eens terug.

Veel plezier, ds. Bert de Lange – Hardenberg
lees meer »
 
kalender veertigdagentijd kalender veertigdagentijd
lees meer »
 
Indeling van de site

Indeling van de site
Als je een steen in een vijver laat vallen, krijg je golven die zich vanuit het midden in steeds wijdere kringen verspreiden. Dat is een geschikt beeld om het geloof te presenteren.
 
  • We beginnen bij de vijver oftewel mensen die iets van God vermoeden of ervaren.
  • Dan laten we zien hoe God zijn liefde en trouw openbaarde in Jezus. Dat is ahw de steen in de vijver. Dat is het centrale.
  • Van hieruit komen de golven die uitwaaieren vanuit het midden: wat heeft God door Jezus in beweging gebracht?
lees meer »
 
Geloof in 14 punten

Golgotha, het lege graf, een vis (ichthus)
Geloof in 14 punten
De indeling van de site in vijver, steen en kringen vind je terug in de punten waarin ik het geloof op mijn manier samenvat. De eerste vier betreffen de vijver, de volgende vier de steen en vanaf negen gaat het over de kringen.
lees meer »
 
Belang van 14 geloofspunten Belang van 14 geloofspunten
Deze geloofsbelijdenis is een momentopname. De 14 punten geven weer hoe ik op dit moment erin sta.
lees meer »
 
Bijbel Bijbel
Als ik uit de bijbel citeer is dat met toestemming van het voortreffelijke Nederlands Bijbelgenootschap. Doorgaans gebruik ik de Nieuwe BijbelVertaling (NBV) van 2021, maar ook wel eens de vertaling van 1951 (NBG), de klassieke StatenVertaling (SV) van 1637 of de Bijbel in Gewone Taal (BGT, 2014). Je kunt deze vertalingen zelf ook raadplegen via de bijbel.nl
Als je meer uitleg wilt bij de bijbelse verhalen, dan vind je de nodige literatuur in deze digitale kaartenbak.
 
Download, E-book, Copyright Download, E-book, Copyright
lees meer »
 
Reageer Reageer
lees meer »