Natuurlijke Theologie Natuurlijke Theologie
Over sporen van God (algemene openbaring), wat je daaraan hebt en hoever je met die polsstok springt (natuurlijke theologie).
lees meer »
 
Aanwijzingen Aanwijzingen

In de wetenschap kom je allerlei dingen tegen die je als aanwijzingen zou kunnen opvatten voor het bestaan van God. Op deze pagina vind je er een aantal.
 

lees meer »
 
Uit de Filosofie Uit de Filosofie
Een eeuwenoude vraag is die naar het ene principe waar de veelheid van dingen en ontwikkelingen op valt terug te voeren.
lees meer »
 
Uit de Biologie Uit de Biologie
Dat er leven is in allerlei vormen van eencelligen, planten, dieren, mensen is eigenlijk heel bijzonder. Want levensvormen zijn complexe stukjes orde, terwijl in de levenloze natuur alles neigt naar eenvormigheid: wanorde en chaos nemen voortdurend toe. Leven is tegen die tendens ingaan.
lees meer »
 
Uit de Godsdienstpsychologie Uit de Godsdienstpsychologie
Soms doen mensen de ervaring op dat ze iets heel bijzonders meemaken. Iets dat hun normale, alledaagse beleving ver te boven gaat: ervaringen van transcendentie, van God.
lees meer »
 
Uit de Natuurkunde

Big bang
Uit de Natuurkunde
Het onderzoek naar het ontstaan van het heelal heeft als (voorlopige) conclusie opgeleverd dat het heelal ongeveer 13,8 miljard jaar geleden is ontstaan uit een minuscuul klein begin van een onvoorstelbare hoeveelheid energie.
lees meer »