Gen 1 en Gen 2 Gen 1 en Gen 2
Twee scheppingsverhalen Gen 1 en Gen 2 met elkaar vergeleken.
lees meer »
 
Snel vinden Snel vinden
Een snelle toegang tot alle beschikbare bijbelstudies vind je in het register (linker kolom)
Daar staan ze op volgorde van de boeken in de bijbel vermeld.
Hier, op deze overzichtspagina staan ze gedeeltelijk in alfabetische volgorde.
 
Jes 7: 10 - 17 Jes 7: 10 - 17
in voorbereiding
lees meer »
 
Joh 8: 1 - 11 Joh 8: 1 - 11
Dan veroordeel ik u ook niet
lees meer »
 
Jona 4 Jona 4
Zal Jona nog tot inkeer komen?
lees meer »
 
Jona 3: 1 - 10 Jona 3: 1 - 10
Geen aanklacht maar veroordeling
lees meer »
 
Jona 1: 17 - 2: 10 Jona 1: 17 - 2: 10
Jona in de vis
lees meer »
 
Jona 1: 4 - 16 Jona 1: 4 - 16
In de storm
lees meer »
 
Jona 1: 1 - 3 Jona 1: 1 - 3
Jona vlucht weg voor zijn roeping
lees meer »
 
Ezechiël 40 - 48 Ezechiël 40 - 48
God keert terug naar de tempel.
De tempelbeek geeft leven aan de wijde omgeving.
lees meer »
 
Mat 17: 24 - 27 Mat 17: 24 - 27
over de tempelbelasting
lees meer »
 
Jak 5: 13 - 18 Jak 5: 13 - 18
Deze verzen komen vaak voor in de discussies over wonderen en gebedsgenezing. Ze getuigen echter vooral van een nuchtere kijk op ziekte en de helende functie van het geloof.
lees meer »
 
Gen 4: 9 - 26 Gen 4: 9 - 26
De gevolgen van de eerste doodslag
lees meer »
 
Gen 4: 1 - 8 Gen 4: 1 - 8
Kaïn slaat zijn tweelingbroer Abel dood.
lees meer »
 
Hnd 3: 1 - 10

Genezing van een verlamde, Vlaamse meesters (1533)
Hnd 3: 1 - 10
In de naam van Jezus Christus
lees meer »
 
Ez 37 Ez 37
Een visioen en een symbolische handeling moeten het volk in ballingschap weer hoop geven.
lees meer »
 
1 Sam 17

David en Goliat (Fugel, 1863 - 1939) (via Picryl)
1 Sam 17
lees meer »
 
Joh 3: 1 - 8 Joh 3: 1 - 8
Over opnieuw, van boven, uit water en Geest geboren worden
lees meer »
 
Luc 24: 13 - 33 Luc 24: 13 - 33
Het traditionele opschrift 'de Emmaüsgangers' doet geen recht aan de inhoud. De ommekeerders zou beter zijn.
Of  'waar twee of drie...'
lees meer »
 
Ezechiël 35 en 36 Ezechiël 35 en 36
Onheil voor (de bergen van) Edom, heil voor (de bergen van) Israël
lees meer »
 
Gen 3: 14 - 24 Gen 3: 14 - 24
gevolgen van de zondeval
lees meer »
 
Gen 3: 1 - 13

Jan Brueghel de Oude en Peter Paul Rubens - Het aards paradijs met de zondeval van Adam en Eva (via Picryl)
Gen 3: 1 - 13
Misbruik van de vrijheid en de gevolgen: (1) vervreemding van God en van elkaar.
(2) : Gen 3: 14 - 24
lees meer »
 
Gen 2: 4b - 25 Gen 2: 4b - 25
Het tweede scheppingsverhaal
lees meer »
 
Mc 4: 35 - 41 (Mat 8: 23 - 27 en Luc 8: 22 - 25)

Christus in de storm op het meer van Galilea (Rembrandt, 1633)
Mc 4: 35 - 41 (Mat 8: 23 - 27 en Luc 8: 22 - 25)
Jezus legt de dreigende machten van de ondergang zijn wil op.
lees meer »
 
Dan 7 Dan 7
Na de vier monsters uit de zee verschijnt de Zoon des Mensen
lees meer »
 
Dan zweef ik op de wind...(Deut 32: 11) Dan zweef ik op de wind...(Deut 32: 11)
Dan zweef ik op de wind...
Dit zijn woorden uit een lied (Opwekking 488, Liedboek 891) dat zingt van een arend, die zijn jong op zijn vleugels zet en ermee wegvliegt. (Deut 32: 11-12 en Ex 19: 4)
lees meer »
 
Ef 6: 10-18 Ef 6: 10-18
De geestelijke wapenrusting
lees meer »
 
Ex 2 Ex 2
Uit een heel andere hoek dan de Farao had gedacht komt het gevaar: van vrouwen!
lees meer »
 
Ex 2: 23 - 3: 6 Ex 2: 23 - 3: 6
Mozes bij de brandende braambos
lees meer »
 
Ex 3: 7 - 14 Ex 3: 7 - 14
God openbaart zijn Naam
lees meer »
 
Ez 1: 1 - 3: 15 Ez 1: 1 - 3: 15
Het visioen van Ezechiël en zijn roeping
lees meer »
 
Ez 8 Ez 8
Ezechiël ziet in een visioen wat er mis is met de tempeldienst in Jeruzalem.
lees meer »
 
Ez 11 Ez 11
Het tweede visioen van Ezechiël.
lees meer »
 
Ez 18 Ez 18
Je hebt altijd een keus
lees meer »
 
Ez 20 Ez 20
De les van de geschiedenis zoals Ezechiël die ziet.
lees meer »
 
Ez 34 Ez 34
slechte en goede herders
lees meer »
 
Filp 3: 17 - 21 Filp 3: 17 - 21
Jezus, de redder komend uit de hemel
lees meer »
 
Gal 5: 13-26 Gal 5: 13-26
Vlees en Geest
lees meer »
 
Gen 1: 1 - 2 en 2: 4 Gen 1: 1 - 2 en 2: 4
De aarde-in- spe
lees meer »
 
Gen 1: 3 - 2: 3 Gen 1: 3 - 2: 3
De kroon op de schepping: niet de mens, maar de sabbat.
lees meer »
 
Jes 24 - 27 Jes 24 - 27
korte inleiding over deze hoofdstukken
lees meer »
 
Jes 25 Jes 25
Een hoofdstuk uit de Apokalyps van Jesaja
lees meer »
 
Joh 2: 13-22

maquette van de tempel in Jeruzalem
Joh 2: 13-22
lees meer »
 
Joh 4: 1 - 42 Joh 4: 1 - 42
De ontmoeting met de Samaritaanse vrouw
lees meer »
 
Joh 14: 1-3 Joh 14: 1-3
Het Vaderhuis
lees meer »
 
Joh 20: 1-18 Joh 20: 1-18
Pasen volgens Joh
lees meer »
 
Joh 21: 1-14 Joh 21: 1-14
Hebt u enige toespijs?
lees meer »
 
Joh 21: 18 - 19 Joh 21: 18 - 19

Joh 21: 18 - 19 (NBV21)
Daarop zegt de Heer: Werkelijk, Ik verzeker je, toen je jong was deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde, maar wanneer je oud wordt zal een ander je handen grijpen, je je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt.’ Met deze woorden duidde Hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. Daarna zei Hij: ‘Volg Mij.’

lees meer »
 
Luc 15: 1-10

de goede herder
Luc 15: 1-10

 
lees meer »
 
Luc 15: 11-32

De terugkeer van de verloren zoon (Rembrandt, ong 1668)
Luc 15: 11-32
lees meer »
 
Luc 19: 29-40

Jezus op de Palmezel Museum Catharijneconvent Utrecht foto Ruben de Heer
Luc 19: 29-40
lees meer »
 
Luc 20: 9-19 Luc 20: 9-19
De gelijkenis van de onrechtvaardige pachters
lees meer »
 
Mat 6: 9-13 Mat 6: 9-13
Het Onze Vader (ook Luc 11: 2-4)
lees meer »
 
Mat 6: 34 (Luc 12: 31) Mat 6: 34 (Luc 12: 31)
 Maak je geen zorgen
lees meer »
 
Mat 7: 13-14 Mat 7: 13-14
Over de brede en de smalle weg
lees meer »
 
Mat 12: 31-32 Mat 12: 31-32
Zonde tegen de heilige Geest
lees meer »
 
Mat 13: 44 Mat 13: 44
De gelijkenis van de blijde vinder
lees meer »
 
Mat 13: 45 - 46 Mat 13: 45 - 46
De gelijkenis van de gelukkige koopman
lees meer »
 
Mat 18: 21-35 Mat 18: 21-35
Gelijkenis van de onbarmhartige dienaar
lees meer »
 
Mat 20: 1-16 Mat 20: 1-16
Gelijkenis van de werkers in wijngaard
lees meer »
 
Mat 22: 1-14 Mat 22: 1-14
Gelijkenis van het koninklijke bruiloftsmaal
lees meer »
 
Mat 22: 15-22 Mat 22: 15-22
Over de keizerlijke belasting
lees meer »
 
Mat 25: 31-46 Mat 25: 31-46
Gelijkenis van het laatste oordeel
lees meer »
 
Mc 1: 1 Mc 1: 1
Begin van het evangelie
lees meer »
 
Mc 6: 1 - 6 en Mat 13: 53 - 58 Mc 6: 1 - 6 en Mat 13: 53 - 58
Jezus vindt geen gehoor in de plaats waar hij opgroeide en leefde: Nazareth.
lees meer »
 
Mc 12: 28-32 Mc 12: 28-32
Het grote gebod van de liefde: toch wel wat meer en anders dan de gulden regel 'Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet'
lees meer »
 
Num 6: 24 - 27 Num 6: 24 - 27
de zegen van Aäron
lees meer »
 
Ps 1 Ps 1
De twee wegen
lees meer »
 
Ps 4 Ps 4
De zorgen niet met je op de loop laten gaan, hoe doe je dat?
lees meer »
 
Ps 8 Ps 8
Wat is de mens dat Gij hem gedenkt?
lees meer »
 
Ps 13 Ps 13
een ongegeneerde klacht
lees meer »
 
Ps 19 Ps 19
Gods heerlijkheid blijkt uit de schepping en uit de Torah.
lees meer »
 
Ps 23

herder met kudde
Ps 23
lees meer »
 
Ps 29 Ps 29
Het onweer als voertuig voor de majesteit van de HEER.
lees meer »
 
Ps 90 Ps 90
De oudejaarspsalm
lees meer »
 
Ps 104 Ps 104
Een loflied op de Schepper van alle leven
lees meer »
 
Ps 136 Ps 136
...Want zijn goedertierenheid
zal bestaan in eeuwigheid...


(Ps 136 berijmd)
lees meer »
 
Ps 146 Ps 146
Halleluja, Loof de HEER
lees meer »
 
Rom 8: 31 - 39 Rom 8: 31 - 39
Eeuwigheidsleven
zal Hij ons geven
als wij herboren
Hem toebehoren
die ons is voorgegaan. Halleluja

(Lied 675: 1)
lees meer »
 
1 Kor 13 1 Kor 13
Geloof, hoop en liefde. Van deze drie is de liefde het belangrijkste. Die is blijvend, waar geloof en hoop op een dag overbodig zullen zijn geworden.
lees meer »
 
1 Kor 15: 20 - 24 1 Kor 15: 20 - 24
Adam, overtreding, dood   en daar parallel en tegenover   Christus, rechtvaardig, leven
lees meer »
 
1 Kor 15: 51 - 58 1 Kor 15: 51 - 58
Over het laatste en het nieuwe begin
lees meer »
 
1 Pe 3: 19 - 20 1 Pe 3: 19 - 20
...(de Geest) waarin Hij ook is gegaan naar de geesten in de gevangenis om hun het evangelie bekend te maken, (de geesten) die ooit ongehoorzaam waren, toen God geduldig wachtte, in de dagen van Noach, toen de ark werd gebouwd, (de ark) waarin slechts weinig, dwz acht, mensenlevens werden gered door het water heen.
lees meer »
 
1 Thes 4: 13 - 18 1 Thes 4: 13 - 18
een bezorgde vraag over de Wederkomst
lees meer »
 
2 Pe 3 2 Pe 3
Op de dag van de Heer zullen hemel en aarde vergaan.
lees meer »