Twee geslachtsregisters Twee geslachtsregisters
Twee geslachtsregisters van Jezus
lees meer »
 
Ezechiël 11 Ezechiël 11
Het tweede visioen van Ezechiël.
lees meer »
 
Psalm 13 Psalm 13
een ongegeneerde klacht
lees meer »
 
Daniël 7 Daniël 7
Na de vier monsters uit de zee verschijnt de Zoon des Mensen
lees meer »
 
2 Petrus 3 2 Petrus 3
Op de dag van de Heer zullen hemel en aarde vergaan.
lees meer »
 
Ps 104 Ps 104
Een loflied op de Schepper van alle leven
lees meer »
 
Ezechiël 8 Ezechiël 8
Ezechiël ziet in een visioen wat er mis is met de tempeldienst in Jeruzalem.
lees meer »
 
Gen 1: 3 - 2: 3 Gen 1: 3 - 2: 3
De kroon op de schepping: niet de mens, maar de sabbat.
lees meer »
 
Gen 1: 1 - 2 en 2: 4 Gen 1: 1 - 2 en 2: 4
De aarde-in- spe
lees meer »
 
Gen 1 en 2 Gen 1 en 2
Twee scheppingsverhalen met elkaar vergeleken
lees meer »
 
Mat 13: 45 - 46 Mat 13: 45 - 46
De gelijkenis van de gelukkige koopman
lees meer »
 
Mat 13: 44 Mat 13: 44
De gelijkenis van de blijde vinder
lees meer »
 
Psalm 29 Psalm 29
Het onweer als voertuig voor de majesteit van de HEER.
lees meer »
 
Ezechiël 1: 1 - 3: 15 Ezechiël 1: 1 - 3: 15
Het visioen van Ezechiël en zijn roeping
lees meer »
 
Jesaja 25 Jesaja 25
Een hoofdstuk uit de Apokalyps van Jesaja
lees meer »
 
Jesaja 24 - 27 Jesaja 24 - 27
korte inleiding over deze hoofdstukken
lees meer »
 
Joh 4: 1 - 42 Joh 4: 1 - 42
De ontmoeting met de Samaritaanse vrouw
lees meer »
 
Ps 4 Ps 4
De zorgen niet met je op de loop laten gaan, hoe doe je dat?
lees meer »
 
1 Thes 4: 13 - 18 1 Thes 4: 13 - 18
een bezorgde vraag over de Wederkomst
lees meer »
 
1 Kor 15: 51 - 58 1 Kor 15: 51 - 58
Over het laatste en het nieuwe begin
lees meer »
 
1 Kor 15: 20 - 24 1 Kor 15: 20 - 24
Adam, overtreding, dood   en daar parallel en tegenover   Christus, rechtvaardig, leven
lees meer »
 
Filp 3: 17 - 21 Filp 3: 17 - 21
Jezus, de redder komend uit de hemel
lees meer »
 
Rom 8: 31 - 39 Rom 8: 31 - 39
Eeuwigheidsleven
zal Hij ons geven
als wij herboren
Hem toebehoren
die ons is voorgegaan. Halleluja

(Lied 675: 1)
lees meer »
 
Ps 19 Ps 19
Gods heerlijkheid blijkt uit de schepping en uit de Torah.
lees meer »
 
Efeze 6: 10-18 Efeze 6: 10-18
De geestelijke wapenrusting
lees meer »
 
Gal 5: 13-26 Gal 5: 13-26
Vlees en Geest
lees meer »
 
Joh 2: 13-22

maquette van de tempel in Jeruzalem
Joh 2: 13-22
lees meer »
 
Joh 14: 1-3 Joh 14: 1-3
Het Vaderhuis
lees meer »
 
Joh 20: 1-18 Joh 20: 1-18
Pasen volgens Joh
lees meer »
 
Joh 21: 1-14 Joh 21: 1-14
Hebt u enige toespijs?
lees meer »
 
Luc 15: 1-10

de goede herder
Luc 15: 1-10

 
lees meer »
 
Luc 15: 11-32

De terugkeer van de verloren zoon (Rembrandt, ong 1668)
Luc 15: 11-32
lees meer »
 
Luc 19: 29-40

Jezus op de Palmezel Museum Catharijneconvent Utrecht foto Ruben de Heer
Luc 19: 29-40
lees meer »
 
Luc 20: 9-19 Luc 20: 9-19
De gelijkenis van de onrechtvaardige pachters
lees meer »
 
Mat 6: 9-13 Mat 6: 9-13
Het Onze Vader (ook Luc 11: 2-4)
lees meer »
 
Mat 6: 34 Mat 6: 34
 Maak je geen zorgen
lees meer »
 
Mat 7: 13-14 Mat 7: 13-14
lees meer »
 
Mat 12: 31-32 Mat 12: 31-32
Zonde tegen de heilige Geest
lees meer »
 
Mat 18: 21-35 Mat 18: 21-35
Gelijkenis van de onbarmhartige dienaar
lees meer »
 
Mat 20: 1-16 Mat 20: 1-16
Gelijkenis van de werkers in wijngaard
lees meer »
 
Mat 22: 1-14 Mat 22: 1-14
Gelijkenis van het koninklijke bruiloftsmaal
lees meer »
 
Mat 22: 15-22 Mat 22: 15-22
Over de keizerlijke belasting
lees meer »
 
Mat 25: 31-46 Mat 25: 31-46
Gelijkenis van het laatste oordeel
lees meer »
 
Mc 1: 1 Mc 1: 1
Begin van het evangelie
lees meer »
 
Mc 12: 28-32 Mc 12: 28-32
Het grote gebod van de liefde: toch wel wat meer en anders dan de gulden regel 'Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet'
lees meer »
 
Psalm 1 Psalm 1
De twee wegen
lees meer »
 
Psalm 8 Psalm 8
Wat is de mens dat Gij hem gedenkt?
lees meer »
 
Ps 23

herder met kudde
Ps 23
lees meer »
 
Ps 136 Ps 136
...Want zijn goedertierenheid
zal bestaan in eeuwigheid...


(Ps 136 berijmd)
lees meer »
 
1 Kor 13 1 Kor 13
Geloof, hoop en liefde. Van deze drie is de liefde het belangrijkste. Die is blijvend, waar geloof en hoop op een dag overbodig zullen zijn geworden.
lees meer »