Joh 20: 1 - 18 (B) Joh 20: 1 - 18 (B)

A      Pasen is een overrompelend feest

De Heer is opgestaan!

De gekruisigde werd opgewekt

Als dat waar is, dan is alles anders!

Dat is zo verwarrend.

Iemand die opstaat uit het rijk van de dood?

Zoiets hebben wij nog nooit gezien

Dat gaat in tegen heel onze ervaring en al onze wijsheid

Voor ons is dood dood, einde verhaal

Doden herleven niet.

Een dode die terug komt, dat gebeurt niet

Of alleen in griezelfilms, maar niet in het echt.

Wij weten wel beter.

En de eerste discipelen weten ook wel beter.

Geen van allen houden ze er rekening mee

dat het ten derde dage Pasen zou worden.

 

Als Maria het graf geopend ziet

denkt ze geen moment aan opstanding.

Haar idee: grafrovers, die hebben hem weggehaald.

 

En u kunt in Jeruzalem de heilige graf kerk bezoeken

En net als Petrus en Johannes zien

dat het graf inderdaad leeg is

Maar of dat overtuigend is

en gaat geloven aan de Heer die leeft?

Misschien zeg je wel:

- dit is niet het echte graf, dat moet een vergissing zijn

- dit is om pelgrims te trekken, dit is bedrog, commercie

 

We laten ons niet zomaar afbrengen

van dood is dood, einde verhaal

Niet dat we er zo gehecht zijn

We zouden graag willen dat het anders was.

Maar als dit het enige bewijs is?

Dat is te weinig.

Het enige dat we echt 100% zeker weten is

dat het leven eindigt in de dood.

Dat wordt deze dag echt niet onderuit gehaald.

 

Zelfs 2 engelen kunnen Maria niet op andere gedachten brengen

Zelfs als de Heer zelf als de levende verschijnt

herkent ze hem niet, houdt hem voor de tuinman:

als u hem hebt weggehaald, zeg me waar u hem hebt neergelegd

Zo gevangen zit ze in haar verdriet.

Ze staat totaal niet open voor Pasen

 

En u, en jij, en ik?

Hoe open staan wij voor deze dingen?

Of zitten we ook gevangen in die tunnelvisie

van dood is dood.

Zouden we niet blij moeten zijn

met deze ene zeldzame aanwijzing dat we er naast zitten?
B       Maria is naar het graf gegaan.

Niet om Pasen te vieren, maar om te rouwen, om te treuren.

Daar was ze nog niet aan toegekomen.

Toen Jezus was gestorven is, vrijdag laat in de middag,

is hij in alle haast begraven.

Nog net voor sabbat begon, de rustdag.

Dat ging voor.


Net zoals bij een overlijden

die eerste dagen er van alles voorgaat

iedereen bellen, de kaart opstellen, de uitvaart voorbereiden

en nog veel meer.

Je wordt geleefd, komt aan je gevoel niet toe.

Dat kan wel even, maar niet lang.

Dan moet je stil staan bij je hart, bij jezelf.

 

Voor Maria kan dat nu, op de eerste dag van de week.

Wat wil ze nou eigenlijk, daar bij het graf?

Wat zoekt ze daar?

 

Vast wil ze daar alleen met Jezus zijn

Haar tranen de vrije loop laten.

Zonder mensen om haar heen.

Zonder goed bedoelde raad als
t is ook heel erg, je moet maar sterk zijn

Ja wat zeggen mensen niet

als ze iemand in tranen zien.

Het lijkt wel of ze daar niet tegen kunnen.

Dat willen stoppen, waarom eigenlijk?

T  is toch de meest normale reactie op verlies?
 

En vast wil ze hem nog aanraken.

Een kus op zijn hoofd

Zijn hand pakken

Want die vrijdag was het allemaal zo vlug gegaan.

Ze kan het eigenlijk nog steeds niet geloven.

Ook daarom moet ze naar het graf:

om te zien dat het echt zo is

om te voelen dat hij echt niet meer leeft.

 

We kunnen haar paniek begrijpen

als ze ziet hoe het graf open is:

«ik weet niet waar ze hem hebben neergelegd»

zegt ze tegen Petrus,

en tegen de engelen

en tegen de tuinman: drie keer «waar is hij neer gelegd»

 

Dan kan ik hem meenemen...

Ach, wat wil ze nou toch: hem meenemen?

Maar zo kun je er aan toe zijn als je een geliefde verliest aan de dood.

Ze kan hem gewoon niet missen.

Ze kan zich niet voorstellen

dat ze met enkel herinneringen aan Jezus verder moet.

Ze wil hem zelf.

C      Het is heel herkenbaar,

zo menselijk als Maria voelt en spreekt en doet.

Dat zal dan ook wel de reden zijn

dat er zo gefantaseerd wordt

over Maria van Magdala en Jezus

Dat die een relatie zouden hebben gehad.

Daar zijn wel boeken en films over gemaakt

Maar dat is allemaal verzonnen.

Moeten we vooral niet serieus nemen: ‘t is nep-nieuws.

 

Veruit de oudste en meest betrouwbare bronnen

vertellen niet dat Maria hopeloos verliefd was op Jezus.

Ze vertellen wel dat zij zich bij Jezus helemaal

op haar gemak voelde.

En dat was bijzonder.

Want voordat ze hem leerde kennen

stond ze bekend als iemand

die bezeten was door 7 boze geesten (Luc 8:2).

Dat betekent dat ze niet zichzelf was

maar naar andere stemmen luisterde

dan die echt uit haar zelf opklonk.

Misschien spookten traumatische herinneringen door haar heen

of had ze waanvoorstellingen?

Of was ze soms te vrolijk, dan weer te verdrietig

 

Maar op een dag is Jezus in haar leven gekomen

En sindsdien is dat voorbij: geen boze geesten meer.!

Door Jezus heeft ze rust gevonden

voelt ze weer vertrouwen op de bodem van haar ziel

durft ze weer moed te hebben voor het leven

en hoop voor de toekomst

Gelovig gesproken: ze heeft God terug gevonden.

 

Dat is het beste dat met haar en met ons kan gebeuren

En nooit meer willen we dat kwijt:

Zo verbonden te zijn met de bron van het leven zelf.

En te geloven dat het goed is dat je er bent

En dat er in het verborgene een hart is

dat voor je klopt.

 

En daarom is ze nu zo radeloos:

Hij die haar de liefde, de warmte van God

wist over te brengen – Jezus -

hij is nu dood, en zelfs verdwenen: weg, onvindbaar.

Alles lijkt verloren.

Ze voelt hoe de boze geesten weer wakker worden

En ze vreest terug te vallen in dat on-leven zonder God:

 

En als de verdrietigheden zich melden in ons leven

is dat niet precies wat het zo moeilijk maakt?

Het gevoel dat God weg is.

En je geloof, je vertrouwen door angst overmeesterd wrodt

en je hoop in wanhoop verandert

en liefhebben alleen maar zeer doet.
D      En toch is alles anders, deze morgen.

1 De grote steen weggerold

2 het graf leeg

3 Niet geroofd: de lijkwade ligt opgevouwen aan de kant

4 Twee engelen in het graf...

5 Iemand die vraagt waarom huil je?

Allemaal tekenen; de boodschap komt niet over.

Blikvernauwing. Tunnelvisie. Paniek die alles blokkeert.

Dan hoort ze haar naam roepen   Maria!

die stem kent ze,

zo vertrouwenwekkend: het is de Heer!

Hij roept haar naam, zoals alleen hij dat kan:

zodat God zelf erin mee komt

Hij weet haar opnieuw

met zijn liefde, zijn trouw te bereiken

 

Ze weet in enen weer wie zij is:

nee: niet de prooi van 7 boze geesten

maar kind van God

Haar identiteit heel gemaakt

haar leven gered

Opnieuw geboren is ze

door Hem, door Jezus, de Heer is opgestaan. Hij leeft.

 

Dat is Pasen: het gaat door. HIJ gaat door.

Met mensen weer op God aan te sluiten.

Met ons weer met God te verbinden

zodat geloof, hoop en liefde in ons op gang komen:

 

Geloof

omdat we niet kinderen van de angst hoeven te zijn

maar kinderen van God

die met vertrouwen mogen leven en sterven


En hoop

omdat we niet kinderen

van wanhoop en pessimisme moeten zijn

maar kinderen van God

die in voor- en tegenspoed verwachting zullen hebben.

 

En liefde

omdat we niet kinderen

van ikzucht en eigenbelang horen te zijn

maar kinderen van God

open naar elkaar en open naar God toe.

 

 

E      Die innige band die er altijd was

tussen Jezus en zijn God

die is er voortaan tussen God en ons

Mijn Vader is voortaan jouw Vader, zegt de Opgestane

Mijn God, voortaan jouw God.

 

Tenminste: dat is een mogelijkheid.

Zo kan het zijn.

Zo hoeft het niet te zijn.

Je kunt er je schouders over ophalen

Je kunt je er voor afsluiten

Je kunt bij je tunnelvisie blijven: dood is dood.

Dan gaat het langs je heen.

 

Maar als Jezus je aanspreekt

als je hebt gezien

hoe God met zijn liefde

in hem woont

en hoe ver die liefde gaat:

Tot het uiterste, tot aan het kruis

tot in graf en dood

 

En als je hebt gezien

dat die liefde door niets gedoofd kon worden

maar alles kon hebben,

Dan vind je dat toch mooi?

Dan voel je je toch aangesproken?

Dan wil je dat toch ook?

Dan besef je: dit gaat over mij:

Dan hoor je net als Maria jouw naam klinken

God die jou met zijn liefde bereikt

 

Hij mijn vader...ik zijn kind

dat is de nieuwe werkelijkheid

Niet langer: Dood is dood, einde verhaal –

dat is een leugen

van bange en bezeerde mensen.

De waarheid is dat Christus leeft

en bij ons is

om ons bij zijn God te brengen

en te bewaren

En het nieuw leven te weken

van geloof, hoop en liefde.

Het leven dat geen einde kent.

AMEN

 

terug