Vervreemding Vervreemding
4     Door honger, dorst, armoede, koude, ziekte, pijn, schaamte, schuld, eenzaamheid, verdriet, noodlot, gevaar, ongelukken en dood gaat bij Israël en de volken mis. Als mensen voelen we ons nu eenmaal bedreigd door die vele vormen van niet-zijn. We durven niet argeloos te leven en vertrouwend er te zijn. Bezorgd zoeken we een houvast in dingen om te hebben: geld, goederen, diploma's, ideologie, cultus, werk, afleiding, wetenschap, techniek, prestaties enz. Die zgn zekerheden vinden we zo belangrijk, dat we die ophemelen tot goden en machten. Door die gerichtheid op zelfbehoud zijn we van God, van de mensen om ons heen en van de natuur vervreemd geraakt.
lees meer »
 
Doel missen Doel missen
in voorbereiding
lees meer »