Polytheïsme en Monotheïsme Polytheïsme en Monotheïsme
De crisis van het polyheïsme in de late bronstijd in Egypte, Babel en Kanaän
De oorsprong van het Jahwisme, de streng monotheïstische religie van Israël
lees meer »
 
Iets Iets
1      Ik geloof dat er iets is, een goede macht, een creatieve kracht die al wat is laat bestaan en al wat gebeurt laat geschieden: het geheim van de werkelijkheid. Wereldwijd hebben mensen iets van 'God' opgevangen en in hun godsdiensten vormgegeven. Uiteraard tijdgebonden en in zekere zin misvormd onder  invloed van (4).
lees meer »
 
Kiezen Kiezen
Waarom zou je voor de ene of de andere godsdienst kiezen?
lees meer »
 
Wegen naar God? Wegen naar God?
Komen alle godsdiensten op hetzelfde neer?
Leiden alle godsdiensten tot God?
in voorbereiding
lees meer »
 
God en de (af)goden God en de (af)goden
Een belangrijk thema in de bijbel is de verering van en trouw aan de ware God. Hij verdient geloofd en gediend te worden itt de andere goden.
lees meer »
 
Openbaring en Ervaring Openbaring en Ervaring
Mensen stuiten op een geheim en doen de ervaring op van het goddelijke. Wat verborgen was, onthult of openbaart zich.
lees meer »
 
Religieuze Ervaring Religieuze Ervaring
God is niet een object temidden van objecten in het heelal dat direct waargenomen en beschreven kan worden. Hoe komt het dan, dat er de eeuwen door en over de hele wereld verspreid mensen aan godsdienst doen?
lees meer »
 
God (functioneel) God (functioneel)

Wie of wat is God ?

Een ander, functioneel antwoord op deze vraag krijg je door te letten op wie of wat voor iemand bovenaan staat.

lees meer »
 
God (filosofisch) God (filosofisch)
Behalve uit ervaring en via een functionele benadering is er ook vanuit het abstracte denken het een en ander over God te zeggen.
lees meer »
 
Godsdienstkritiek Godsdienstkritiek
Geloof en godsdienstigheid hebben de eeuwen door ook de nodige kritiek opgeroepen.
lees meer »
 
De Almachtige De Almachtige
God kan alles wat kan
lees meer »
 
Godsdiensten Godsdiensten
Hoe verschillend ook, alle godsdiensten
  • benoemen een bepaald probleem,
  • stellen een oplossing voor,
  • en een techniek of methode om je die oplossing eigen te maken,
  • met voorbeeldfiguren.
Het is interessant om de godsdiensten op deze punten met elkaar te vergelijken.
lees meer »