Voor ons Voor ons
voor ons....
plaatsvervanging?
schuldoverdracht?
in onze plaats gestraft?
terug