Pastoraat: Wat te lezen uit de Bijbel? Pastoraat: Wat te lezen uit de Bijbel?

In de tabel hieronder zie je bij de meest uiteenlopende situaties een aantal bijbelteksten genoemd. Welke het beste bij de situatie en gevoelens past, moet je zelf uit het gesprek proberen op te maken. De verschillende situaties zijn in de volgende hoofdgroepen ingedeeld: de levensweg en de geloofsweg. Van de levensweg heb ik het onderdeel ziekte en gezondheid als een apart onderdeel uitgewerkt en vooraan gezet. De ervaring leert dat je in het pastoraat daar veel mee te maken hebt.
Over het waarom van een stukje uit de bijbel in pastorale situaties vind je hier meer.

 
ziekte en gezondheid
(1) situatie: bij onderzoeken en operaties
gevoel: tussen hoop en vrezen, onzekerheid
Genees mij > Ps 6 , Ik ben met u > Jes 44: 1- 2 , Mijn tijden in uw hand > Ps 31: 15 - 17
Deel al uw wensen met God > Filip 4: 6 - 7
Niet te klein van God denken > Mc 10: 22 - 24 / Mc 10: 46 - 52 / Luc 18: 1- 8
(2) situatie: als het weer goed gaat
gevoel: blijdschap vreugde en dankbaarheid, een ander mens
Vreugde > Ps 30 / Ps 40: 1 - 5 / Jes 38: 15 - 20 / Ps 103: 1 - 5
Mijn gebed niet afgewezen > Ps 116
Hoe zal ik danken voor zijn weldaden > Ps 138
De Heer is mijn herder > Ps 23
1 van de 10 genezen melaatsen dankt God > Luc 17: 11 - 19
(3) situatie: het slechte bericht
gevoel: als het stormt, in de put, protest, bang
(4) situatie: als herstel en revalidatie lang duren
gevoel: uitputting, ongeduld
Als een berg er tegenop zien > Ps 121 / Mat 17: 21
In de woestijn, beproeving > Mc 1: 9 - 13
Niet alleen: Ex 33: 12 - 17
Door het dal > Ps 23 / Ps 84: 1 - 8
De wind tegen > Mc 6; 45 - 52
Ontevreden > Ex 17: 1 - 7
Dorsten naar God > Ps 42 / Ps 63: 1 - 9 / Jes 41: 8 - 10
Hoe lang nog? > Ps 13 / Jer 29: 10 - 14  / Job 7: 1 - 10
(5) situatie: uitbehandeld - nog jaren te gaan
gevoel: teleurgesteld, je verlies nemen, wat nu nog? dapper
kiezen voor het leven > Filp 1: 21 - 25
niet als wezen achtergelaten > Joh 14: 15 - 18, de trooster of pleitbezorger > Joh 14: 15 - 18
een last, een kruis > Heb 12: 1 - 3Luc 14: 25 - 27 , Rom 8: 14 - 17 / 2 Kor 1: 3 - 7 / Jak 5: 1 - 2
wees standvastig en vastberaden > Jozua 1: 6 - 9 / moedig door het geloof > Ps 118: 5 - 9 / een geestelijke wapenrusting Ef 6: 13 - 17 / Ik ben met u > Mat 28: 18 - 20
naar een plek die je niet wilt > Joh 21: 18 - 19
(6) situatie: uitbehandeld - nog een korte tijd
gevoel: frustratie, wanhoop, berusting, overgave
zie ook bij (3),
zo vergankelijk: Ps 39: 5 - 9
er niet aan toe: Ps 88: 2 - 14
te jong nog: Ps 102: 24 - 29
(7) situatie: bij het sterfbed 
gevoel: bang, verdriet, vrede, overgave, hoop
In uw handen mijn geest > Ps 31: 6
bij God bewaard > Ps 73: 21 - 26  /
angst voor de dood > Luc 22: 39 - 46 / Joh 12: 25 - 27
vertrouwen > Ps 139: 7 - 12Ps 103: 8 - 17 / Ps 56: 9 - 12 / Ps 139: 7 - 12
de wedloop volbracht > 2 Tim 4: 6 - 8
veilig en geborgen > Joh 14: 1 - 6 / Luc 23: 39 - 43 / Hand 7: 54 - 60
een nieuw leven > 2 Kor 5: 1 -10 / 1 Thes 4: 13 - 14 / 1 Kor 15: 20 - 22
een nieuwe hemel en een nieuwe aarde > Opb 21: 1-4 / Jes 25: 1 - 9 / Jes 65: 17 - 25
de levensweg
(8) verlies, verdriet en rouw
zie bij (3)
eenzaamheid > Ps 102: 1- 12
Jezus weende > Joh 11: 32 - 36  
verbitterd > Ruth 1: 19 -22
(9) perioden van het leven
geweven > Ps 139: 13 - 18 / Ps 8
levenloos geboren > Jes 65: 17 - 20a / Jer 31: 15
goede en slechte tijden > Pred 3: 1 - 8
hoge leeftijd > Ps 92: 13vv / dankbaarheid >  Ps 116  /  Simeon:  Luc 2: 25 - 32
broos en breekbaar > Ps 103: 14 - 17 / versleten: Pred 12: 1 - 8
de balans opmaken > Pred 2: 17 - 20
geloofsopvoeding > Spr 3: 1 - 12
(10) relaties
zegen > Ps 127
tweezaam > Gen 2: 18 - 25 / Hooglied 8: 6 - 7 / Pred 4: 9 - 12
bruiloft > Joh 2: 1 - 11 uw God is mijn God > Ruth 1: 16 - 17
verdraagzaamheid > Rom 15: 1 - 7
uit elkaar > Gen 13: 2 - 13 Gal 2: 11 - 14
bedreigd - vijanden > Ps 70 / Ps 71: 4 - 14 / Ps 86: 14 - 17
gemeden door iedereen > Job 19
wat is wijs? Spr 10: 12 / Spr 13: 10 / Spr 15: 18 Spr 17: 1
 (11) werk, carriëre, werkloos
bezorgdheid > Mat 6: 24 - 35  / competitie: Pred 4: 4 - 6
lucht en leegte > Pred 2: 1- 11 / laat je niet opjutten > Mat 11: 28 - 30
ware rijkdom > Jes 55: 1 - 3a
moeilijke beslissingen > Gen 13: 2 - 13  / Ex 33: 14v  (zie ook hieronder bij 13)
genieten > Pred 11: 7 - 10
 
(12) rijkdom en armoede
rijkdom is een gevaar > Jak 5: 1 - 6 / Mc 10: 17 - 22
rijk zijn bij God > Lucas 12: 13 - 21  dankbaarheid > 1 Kron 29: 16 - 18
wees royaal > 1 Tim 6: 17 - 18
de geloofsweg
(13) roeping, navolging, geloofskeuzes, vooruit
opnieuw geboren > Joh 3: 3 - 8 / Gal 2 : 19 - 20 / Kol 3: 1 - 10 ; een nieuw verbond > Jer 31: 31 - 34 ; God heeft ons lief > Rom 8: 35 - 39
altijd onderweg / nergens thuis > Gen 12: 1 - 9 / 1 Pe 2: 11 - 16 / Hebr 11: 13 - 16
met al mijn wegen vertrouwd > Ps 139: 1 - 6
de beslissende keus > Deut 30: 11 - 14 / Deut 30: 15 - 20 / Luc 10: 38 - 42 wat God vraagt > Jes 58: 6 - 14 het grote gebod Mat 22: 37 - 40 / liefhebben > Joh 15: 9 - 17 / 1 Kor 13: 1 - 7
navolging > Luc 9: 23 - 26, geen wezen > Joh 14: 15 - 18, de trooster of pleitbezorger > Joh 14: 15 - 18
wandelen in de liefde > Efeze 5: 1- 2 , een wedloop > Filp 3: 12 - 16  een last, een kruis > Heb 12: 1 - 3Luc 14: 25 - 27 , Rom 8: 14 - 17 / 2 Kor 1: 3 - 7 / Jak 5: 1 - 2
wees standvastig en vastberaden > Jozua 1: 6 - 9 / moedig door het geloof > Ps 118: 5 - 9 / een geestelijke wapenrusting Ef 6: 13 - 17 / Ik ben met u > Mat 28: 18 - 20
uitvluchten > Luc 14: 15 - 24 , dood geloof > Jak 2: 14 - 26 , 1 Joh 5: 1 - 4
(14) groot en klein geloof, twijfel, en toch, bidden
kom mijn ongeloof te hulp >  Mc 9: 20 - 24
al zou de vijgeboom niet bloeien >  Hab 3: 16 - 19
geloof is geen bezit > Filp 3: 12 - 16  zien soms even > Hebr 11: 13 - 16
twijfel > Mat 11: 2 - 6 / Mat 14: 22 - 33
niets kan ons scheiden > Rom 8: 31 - 39
groot geloof > Mat 8: 5 - 13 / Mat 15: 21 - 28
bidden > Mat: 6: 5 - 8 / Luc 11: 1 - 13 / Filip 4: 4 - 7
(15 ) schuld en vergeving
weten dat je fout zit > Ps 51: 1 - 14 / Ps 130 / Mat 26: 69 - 75
schuld uitspreken > 1 Joh 1: 5 - 7 / Ps 32: 1 - 7
verzoening > Joh 3: 14 -17 / 1 Joh 2: 1 - 2,  vergeving > Joh 8: 1- 11  genade > Ps 103: 10 - 17 / Rom 3: 22 - 26
(16) verlangen naar God
Dorsten naar God > Ps 42 / Ps 63: 1 - 9 / Jes 41: 8 - 10
Verlangen om te groeien in geloof > Efeze 4: 11 - 16 / 1 Pe 2: 1 - 5
Mijn ziel rust bij God > Ps 62 / Ps 4
(17) waaroms en daaroms
geen daarom > Pred 8: 16 - 17 / Job 42: 1 - 7
het zwijgen ertoe doen: Job 40: 1- 5 / Job 42: 1 - 6 / Ps 131
ondoorgrondelijk > Jes 55: 8 - 9 / Job 38: 1 - 13
worstelen met God > Gen 32: 23 - 33
God kan er iets mee > Gen 50: 15 - 21 / Rom 8: 28
(18) gemeente en kerk
gezonden > Joh 17: 15 - 23 / lichaam en delen > 1 Kor 12: 4 - 11 / 1 Kor 12 - 12 - 27,  samen één > Ef 2: 13- 18 / Efeze 3: 14 - 19, met elkaar meeleven > Rom 12: 9 - 17 + 21 / Kol 3: 13 - 17 / elkaar liefhebben is in God blijven 1 Joh 3: 11 - 17 / 1 Joh 4: 7 - 13
overwin het kwade door het goede > Rom 12: 17 - 21 / 1 Pe 2: 11 - 16 / Titus 3: 3 - 7 /  2 Tim 2: 23 - 26 / je vijanden liefhebben  Mat 5: 43 - 48
getuige zijn > Joh 15: 26v; elkaar vergeven > Mat 18: 21 - 35 , oordeel niet Mat 7: 1 - 5 , dienstbaar leven: Filp 2: 1 - 11
(19) hoop, toekomst
zie ook bij (7)  hoop: Ps 146Rom 5: 1 - 11 / Rom 8 : 18 - 25
een nieuwe hemel en een nieuwe aarde > Opb 21: 1-4 / Jes 25: 1 - 9 / Jes 65: 17 - 25
 
terug