Verlangen Verlangen
In ieder mens leeft een verlangen naar leven en geluk, naar goede verhoudingen met elkaar en met God. Vandaar de naam voor deze hoofdrubriek 'verlangen'. Helaas raakt dit verlangen vaak gefrustreerd.

We komen in (1) over het geloof in Iets te spreken over religieuze ervaringen en de godsdiensten die daaruit zijn voortgekomen.
We sluiten ons aan bij één van die godsdiensten: de oud-testamentische Joodse religie. Die vertelt ons van (2) de Schepper die hemel en aarde maakte en de bestemming die hij aan de mensheid geeft.
Omdat het mis gaat volgt een nieuwe roeping (3)  van Abraham en de rol die Israel speelt temidden van de andere volken. Maar ook Israël weet het in zijn geschiedenis (4) niet waar te maken.
Wat gaat er mis, en waardoor komt dat? dat is het thema van (5) 'vervreemding'.

Ons verlangen, beleven en geloven wordt voor een belangrijk deel bepaald door wetenschap, techniek, welvaart, mondigheid, democratie enz. Het is ahw de bril die we op hebben en die onze ervaring bepaalt. Het is goed om ons daarvan zoveel mogelijk bewust te zijn. We kunnen die bril niet afzetten en al die moderne verwordenheden  uitschakelen om op middeleeuwse of nog oudere manieren te geloven. We moeten dat ook niet willen, want dan wordt ons geloof iets dat alleen op zondag in de kerk, of als privé-hobby, of als museumstuk interessant is, maar ondertussen geen enkele relevantie meer heeft voor ons echte leven in de echte wereld hier en nu. Onze tijd en cultuur doen er toe. Belangrijke hedendaagse thema's bespreken we als zelfstandige onderwerpen in het menu Context.

We hadden deze hoofdrukbriek ook 'ellende' kunnen noemen, in aansluiting bij de catechismus. Of vastgelopen, mislukt, verloren, doods, oud, in de knel enz, maar dat klinkt allemaal zo definitief: alsof het onderliggende verlangen is doodgebloed en het uitgesloten is, dat het verlangen nog eens vervuld wordt.
terug