Achtergronden Achtergronden
In dit menu theologische begrippen, stromingen en modellen.
Omdat theologie zich ontwikkelde in nauwe samenspraak met de filosofie, vind je die ook hier.
Een zelfstandig hoofdstuk is gewijd aan 'Wereldbeelden'.
Er is ook een hoofdstuk met dingen die de kerk betreffen zoals liturgie, pastoraat enz.
terug