De Schepper De Schepper
2     In de geschiedenis van Israël zijn het Abraham, Mozes en de profeten die de stem van God vernemen. Zij geven aan dat de schepping goed is, en dat er iets te doen is: vertrouwend leven, goed zijn voor elkaar en zorgvuldig met de natuur omgaan.
 
De wereld De wereld
In de bijbel treffen we verschillende verhalen, gedichten en profetieën  aan over de Schepping. Daaruit blijkt een soort wereldbeeld: de aarde, de natuur en de mensen in hun onderlinge relaties en tot God.
lees meer »
 
Kosmologie Kosmologie
Is het belangrijk om te weten hoe God en wereld met elkaar in verband staan?
lees meer »