Iets Iets
1    Niets is niets. Daar kan niet iets uit voortkomen. Toch is er een onvoorstelbaar groot tijd-ruimtelijk heelal van energie en massa (triljarden sterren en planeten) met natuurkrachten. Die hebben precies de goede waarden om samen een stabiele kosmos en een bewoonbare aarde mogelijk te maken. Tegen de universele tendens van toenemende wanorde in zijn daar complexe structuren opgekomen: leven van planten (onbewust), dieren (bewustzijn) en mensen (zelfbewustzijn). Ons verstand is zelfs compatible met de werkelijkheid waardoor er wetenschap mogelijk is. We bedenken waarden, normen, taal, kunst, religie en zingeving.
Al deze dingen of zijnden ontlenen hun bestaan aan 'dat-wat-aan-alle-dingen-voorafgaat'. Niet een zijnde, maar het Zijn-zelf, oftewel God die aan alle zijnden aanzijn verleent. Hij gaat alle dingen te boven zoals een hogere dimensie een lagere omvat en overtreft.
Eigenlijk is dit niet eens geloof, maar weten. Geloof begint op deze basis dat er een God is. Nu pas komen de geloofsvragen.
lees meer »
 
Religie - Etymologie Religie - Etymologie
Over de herkomst van het woord Religie
lees meer »
 
Wat zijn Religies? Wat zijn Religies?
Wat zijn wel en wat zijn niet godsdiensten? Op zoek naar een definitie.
lees meer »
 
God - Etymologie God - Etymologie
Waar komt het woordje God vandaan?
lees meer »
 
Polytheïsme en Monotheïsme Polytheïsme en Monotheïsme
De crisis van het polytheïsme in de late bronstijd in Egypte, Babel en Kanaän
De oorsprong van het Jahwisme, de streng monotheïstische religie van Israël
zie ook preek Ruth 1: 16v
lees meer »
 
Kiezen Kiezen
Waarom zou je voor de ene of de andere godsdienst kiezen?
lees meer »
 
God en de (af)goden God en de (af)goden
Een belangrijk thema in de bijbel is de verering van en trouw aan de ware God. Hij verdient geloofd en gediend te worden itt de andere goden.
lees meer »
 
Godsdiensten Godsdiensten

Afb 4 Pixabay (Gordon Johnson)
Het is interessant om de godsdiensten op een aantal punten met elkaar te vergelijken.
lees meer »