Ikzelf Nieuw Ikzelf Nieuw

10    Als ik door de Pinkstergeest de betekenis van Pasen tot me laat doordringen, is er voor wantrouwen, wanhoop en wanliefde geen voedingsboden meer. De angst voor het niet-zijn maakt plaats voor vreugde om er te mogen zijn. Geloof (vertrouwen), hoop en liefde komen op gang. Ik ben daarin passief: het is Gods Geest die dit bewerkt. Hij neemt me voor Zich in door deze geschiedenis van Jezus. Dat is het evangelie, het goede nieuws van de verzoening die de vervreemding (4) opheft.
Toch moet ik ook actief zijn en dit als de waarheid van mijn leven laten gelden. Ik probeer dus het oude achter mij te laten en op te staan als een nieuwe mens: met het verlangen om Gods Geest in mijn doen en laten, spreken en zwijgen alle ruimte te geven. Zo neem ik een voorbeeld aan Jezus en volg ik Hem op zijn weg naar God en de ander.
 

lees meer »
 
Beeldmeditatie (1)

afb 35 Meister des Hildegardis-Codex, Public domain, via Wikimedia Commons The Yorck Project (2002) 10.000 Meisterwerke der Malerei (DVD-ROM), distributed by DIRECTMEDIA Publishing GmbH.
Beeldmeditatie (1)
lees meer »
 
Zeven hoofdzonden Zeven hoofdzonden
in voorbereiding
lees meer »
 
Zeven deugden Zeven deugden
in voorbereiding
lees meer »
 
Relatie ik - zelf Relatie ik - zelf
Het egocentrische verknoeit alles: mijn omgang met de schepping, met mensen en met God. Die relaties kunnen herstellen als het evangelie een basis van vertrouwen legt. Wat dat betekent voor de relatie met God, naaste en schepping vind je op de subpagina's Mystiek, Ethiek en Ecologie.
Hier meer over de relatie ik - zelf, over bewustzijn, het onbewuste en onderbewuste.

in voorbereiding
lees meer »
 
Spiritualiteit Spiritualiteit
Het evangelie zegt dat je een nieuwe identiteit hebt gekregen en deel uitmaakt van een nieuw volk gekomen enz. Dat klinkt alsof het er allemaal is. Maar...
lees meer »
 
Bekering Bekering
Met dit woord duiden we de verandering aan die in het leven van mensen optreedt als ze zich laten raken door het verhaal van Gods liefde in Jezus aan ons bewezen. Bekend is de bekering van christenvervolger Saulus die door het geloof de bekendste zendeling  (Paulus) van de kerk is geworden
lees meer »
 
Oud en nieuw Geloof Oud en nieuw Geloof
De Passio maakt o.a. duidelijk dat godsdienst soms een heel kwalijke zaak is. Het zijn de religieuze leiders die Jezus dood willen hebben.
 
lees meer »
 
Zonde Zonde
Vanuit het evangelie valt er nieuw licht op wat je verkeerd doet in je leven. Zonde blijkt veel meer te zijn dan een overtreding of fout die je maakt. Dat zijn maar de symptomen van iets dat dieper zit: je ik-zucht.
lees meer »