Bekering Bekering
Met dit woord duiden we de verandering aan die in het leven van mensen optreedt als ze zich laten raken door het verhaal van Gods liefde in Jezus aan ons bewezen. Bekend is de bekering van christenvervolger Saulus die door het geloof de bekendste zendeling  (Paulus) van de kerk is geworden
lees meer »
 
Ikzelf Nieuw Ikzelf Nieuw

9      De dood is dood. Als ik dat tot me door laat dringen, is er voor wantrouwen, wanhoop en wanliefde geen voedingsboden meer. De angst voor het niet-zijn maakt plaats voor vreugde om er te mogen zijn. Geloof (vertrouwen), hoop en liefde komen op gang. Ik laat het oude achter mij en sta op als een nieuwe mens. Ik leef in een Nieuw Verbond. Eigenlijk is het God die dat bewerkt:  Hij neemt me voor Zich in door deze geschiedenis van Jezus. Dat is het evangelie, het goede nieuws van de verzoening die de vervreemding (4) opheft.
 

lees meer »
 
vierde gebod: de rustdag vierde gebod: de rustdag
in voorbereiding
 
derde gebod: de naam derde gebod: de naam
in voorbereiding
 
tweede gebod: geen beeld tweede gebod: geen beeld
in voorbereiding
 
eerste gebod: geen andere God eerste gebod: geen andere God
in voorbereiding
 
Gebed Gebed
in voorbereiding
 
Meditatief bijbellezen Meditatief bijbellezen
Het lezen van de bijbel kan je bij God brengen.
lees meer »
 
Mystiek Mystiek
Het nieuwe geestelijke leven wordt wel vergeleken met het gaan van een weg.
lees meer »
 
Oud en nieuw Geloof Oud en nieuw Geloof
De Passio maakt o.a. duidelijk dat godsdienst soms een heel kwalijke zaak is. Het zijn de religieuze leiders die Jezus dood willen hebben.
lees meer »
 
Spiritualiteit Spiritualiteit
Het evangelie zegt dat je een nieuwe identiteit hebt gekregen en deel uitmaakt van een nieuw volk gekomen enz. Dat klinkt alsof het er allemaal is. Maar...
lees meer »
 
Liefhebben met je verstand Liefhebben met je verstand
Wie door het evangelie gewonnen zijn voor God, willen Hem liefhebben, met hart en ziel, met heel het verstand en met alle kracht.
lees meer »
 
Zonde Zonde
Vanuit het evangelie valt er nieuw licht op wat je verkeerd doet in je leven. Zonde blijkt veel meer te zijn dan een overtreding of fout die je maakt. Dat zijn maar de symptomen van iets dat dieper zit: je ik-zucht.
lees meer »