Jezus Jezus
6            In de geschiedenis van Israël is er één die God oprecht liefheeft met al wat in hem is, en de mensen om hem heen al net zo: Jezus. Goden en machten krijgen op hem geen vat. Hij heeft dan ook niets: geen gezin, geen huis, geen bedrijf, geen status. Zelfs zijn leven beschouwt hij niet als zijn bezit. In Hem geen angstige ik-zucht, maar vertrouwensvolle zelf-gave. Door hem zal God zijn plan realiseren.
  • Helemaal leeg van ik-zucht is Jezus de Ware Mens die zichzelf geeft aan God die Hij zijn Vader noemt, en beschikbaar voor diens plan.
  • Helemaal vol van Gods liefde is hij de Zoon van God die omziet naar zieken, verlamden, hoeren en tollenaars om hun levens terecht te brengen. Niemand is hem te min. Ze gaan hem allemaal aan het hart.
lees meer »
 
Navolging Navolging

Geloven is een manier van leven, die wel eens ‘navolging van Jezus’ wordt genoemd. is verplaatst naar hier (wiev)

 
Een toegewijd mens Een toegewijd mens
Zelfgave
Jezus offert zichzelf op omdat dat de enige manier is om trouw aan God te blijven.
lees meer »
 
Uit het onderzoek naar de historische Jezus Uit het onderzoek naar de historische Jezus
Al vanaf de verlichting vindt er onderzoek plaats naar de historische Jezus. Dwz men wil achter de Jezus van de evangeliën terug naar de 'echte Jezus'.
lees meer »
 
Jezus' onbekende jaren Jezus' onbekende jaren
Wat valt er over Jezus' leven te vertellen over de periode vanaf zijn geboorte tot zijn doop in de Jordaan, die het begin van zijn openbare optreden markeert?
lees meer »
 
Twee geslachtsregisters Twee geslachtsregisters
Het Nieuwe Testament geeft in Mat 1 en Luc 3 twee geslachtsregisters van Jezus
lees meer »
 
Jezus' doop Jezus' doop

Afb 5 Pixabay (Dorothée Quennesson)
Jezus liet zich dopen door Johannes de Doper.
Wat betekende dat voor Hem? En wat wilden de evangelisten ons meegeven?
lees meer »
 
Levensloop volgens Mat, Mc en Luc Levensloop volgens Mat, Mc en Luc
lees meer »
 
Namen en titels voor Jezus Namen en titels voor Jezus
Jezus sprak over zichzelf als de Zoon des Mensen. Johannes noemt hem 'de Zoon van God'; bij Paulus heet hij Christus en Heer, zijn discipelen noemden hem rabbi, en hij had nog een bijnaam 'van Nazareth'. Wat zegt dit over Jezus? Hoe zag hij zichzelf, en wat hebben anderen in hem gezien?
 
lees meer »
 
Koninkrijk van God Koninkrijk van God
lees meer »
 
Gelijkenissen Gelijkenissen
lees meer »
 
Van mondelinge naar schriftelijke Overlevering Van mondelinge naar schriftelijke Overlevering
lees meer »
 
Belang van historische Jezus voor het geloof Belang van historische Jezus voor het geloof
lees meer »
 
Maagdelijke geboorte Maagdelijke geboorte
Geboren uit de maagd Maria...
lees meer »