Nieuwe Tijd Nieuwe Tijd
11  Het evangelie leidt tot een nieuw verstaan van de tijd: heden, verleden en toekomst zijn voorwerp van Gods reddende handelen. Hij is de Heer van de geschiedenis die een plan heeft en zo de dingen leidt, dat alles moet meewerken ten goede. Dat valt niet na te rekenen of aan te tonen. Op de waarom-vragen is geen daarom te vinden dat bevredigend is. Het is wel een vertrouwen in wie of wat op het eind van alles de touwtjes in handen heeft. Wie op de V-Day de winnaar zal blijken te zijn.
 
Hoop Hoop
in voorbereiding
lees meer »
 
Naherwartung Naherwartung
in voorbereiding
lees meer »
 
Verbondsleer Verbondsleer
in voorbereiding
lees meer »
 
Dispensationalisme Dispensationalisme
Leer van de bedelingen
lees meer »
 
Theodicee Theodicee
in voorbereiding
lees meer »
 
Apokalyptiek Apokalyptiek
Onthullingen van wat komen zal.
lees meer »
 
Opvattingen over Tijd Opvattingen over Tijd
in voorbereiding
lees meer »
 
Tijd in het NT Tijd in het NT
in voorbereiding
lees meer »
 
Tijd in het OT Tijd in het OT
Hoe men het heden beoordeelt is verbonden met hoe men het verleden duidt en de toekomst interpreteert.
lees meer »
 
Nieuw Heden Nieuw Heden
Tussen D-Day en V-Day.
We leven in de eindtijd: tussen het begin van het einde der tijden - en het einde van het einde der tijden.
lees meer »
 
Nieuwe Tijd bij Paulus Nieuwe Tijd bij Paulus
lees meer »