Passio Passio
6      Zo leeg van angstige ik-zucht en zo vol vertrouwensvolle zelf-gave, dat verdragen de mensen niet. Ze (wij) hebben teveel te verliezen. Daarom ondervindt hij steeds meer tegenwerking en vijandschap. Hij gaat dat niet uit de weg en blijft daardoor irriteren. Zo komt niet alleen Gods liefde in Jezus naar voren, maar ook het geweld dat in mensen schuilt. Tenslotte laten zelfs zijn vrienden hem in de steek. In naam van het geloof wordt hij veroordeeld, gekruisigd en begraven.
lees meer »
 
Verzoeningsleer Verzoeningsleer
in voorbereiding
lees meer »
 
Rechtvaardig maken Rechtvaardig maken
De betekenis van Jezus' werk in woorden die aan de rechtspraak ontleend zijn
lees meer »
 
Vergeving Vergeving
De betekenis van Jezus’ dood wordt ook wel met vergeven geïnterpreteerd.
lees meer »
 
Verlossing en Losprijs Verlossing en Losprijs
De betekenis van Jezus' lijden en sterven en zijn opstanding kan ook in financiële termen worden verwoord (kopen, betalen, kwijtschelden,) en vergeleken worden met vrijgelaten worden na het betalen van veel geld (losprijs).
lees meer »
 
Verzoening- Cultisch Verzoening- Cultisch
Ons woord verzoening dekt twee verschillende inhouden:
- boetedoening (hieronder)
- een ruzie bijleggen. ( > Verzoening - Sociaal)
lees meer »
 
Verzoening - Sociaal Verzoening - Sociaal

Ons woord verzoening dekt twee verschillende inhouden:
- boetedoening (> Verzoening - Cultisch)
- een ruzie bijleggen (hieronder)

lees meer »
 
Grenzen Grenzen
Het is goed om woorden en beelden te zoeken om de betekenis van Jezus' lijden, sterven en opstaan te duiden. Anders ontgaat ons de betekenis ervan en kunnen we het ook niet aan elkaar doorgeven. Duiden is echter wel iets anders dan er een logisch verhaal van maken.
lees meer »
 
Overwinning (militair) Overwinning (militair)

Eén van de manieren om de betekenis van Jezus' lijden, sterven en opstanding onder woorden te brengen, is met woorden als strijd, macht, heersen, koning, tegenstander, overwinning, bevrijden, losmaken, boeien, wapens enz

lees meer »
 
Een toegewijd mens Een toegewijd mens
Zelfgave
Jezus offert zichzelf op omdat dat de enige manier is om trouw aan God te blijven.
lees meer »
 
Nut? Nut?
Wat is het nut ervan dat Jezus zich laat doden aan het kruis? Hoe zo zijn wij daarmee geholpen?
lees meer »
 
Passio volgens Joh Passio volgens Joh
 
Passio volgens Luc Passio volgens Luc
 
Passio volgens Mat Passio volgens Mat
 
Passio volgens Mc Passio volgens Mc