Tegenstrijdigheden Tegenstrijdigheden
De bijbel bevat nogal wat uitspraken die elkaar op het eerste gezicht tegen spreken. Hoe moeten we daarmee omgaan?
lees meer »
 
Bijbelse Theologie Bijbelse Theologie
Bijbelse theologie klinkt als een kwaliteitskenmerk. Dan betekent het goede, verantwoorde theologie, op een bijbelse grondslag. Maar het is ook de naam van een bepaald vakgebied, een onderdeel van de bijbelwetenschappen.
lees meer »
 
Vertalen en/of Interpreteren Vertalen en/of Interpreteren
Vertalen is altijd ook interpreteren, maar er zijn grenzen
lees meer »
 
Rabbijnse uitleg Rabbijnse uitleg
Enkele Rabbijnse manieren om de Bijbel uit te legggen
(in voorbereiding)
lees meer »
 
De rode draad De rode draad
De geschriften van vele schrijvers uit honderden jaren  vormen samen de bijbel. Is er een rode draad in al die teksten te ontdekken waardoor de bijbel bij alle verscheidenheid toch een eenheid is? Of is het een bont geheel zonder een centraal thema?
lees meer »
 
Uitleggen Uitleggen

Het is goed om bij de studie van de bijbel te onderscheiden tussen uitleggen, verklaren en toepassen.

lees meer »
 
Typologie Typologie
Bij een typologische lezing van het Oude Testament vallen allerlei teksten op die verwijzen naar het evangelie van Jezus Christus. Het is dé manier waarop de schrijvers van het NT het OT hebben gebruikt.
lees meer »
 
Allegorese Allegorese
Allegorese: een manier om de Bijbel op vier manieren uit te leggen
lees meer »
 
Biblicisme Biblicisme
Wat betekent het voor de uitleg dat we de Bijbel Gods Woord noemen?
lees meer »