AI - Artificial Intelligence AI - Artificial Intelligence
AI - Artificial Intelligence oftewel kunstmatige intelligentie. Ontzettend slim en ook ontzettend stom. Een vooruitgang, maar ook een gevaar.
lees meer »
 
Atheïsme Atheïsme
Atheïsme in de moderne betekenis van ‘niet geloven in het bestaan van God of goden’ komen we in de bijbel niet tegen. Wel is er 263 keer sprake van goddelozen (rasja’).
lees meer »
 
Context Context
Met welke dingen moeten we rekening houden om het christelijk geloof relevant te laten zijn voor mensen anno nu? Wat is ons levensgevoel?
lees meer »
 
Postmodernisme Postmodernisme
Post-Modernisme (PM) is enerzijds een uitloper van de Nieuwe Tijd die allerlei tendenzen voortzet, anderzijds is het een kritiek daarop.
lees meer »
 
Ietsisme Ietsisme
Veel mensen hebben het gevoel dat er wel iets is, een 'hogere macht of zo'.
lees meer »
 
Auschwitz Auschwitz
De systematische moord op miljoenen Joden en andere minderheden in de tweede Wereldoorlog maakt het voor velen onmogelijk nog te geloven in God.
lees meer »
 
Milieucrisis Milieucrisis
in voorbereiding
 
Secularisatie Secularisatie
Tegenwoordig verstaan we onszelf als vrije, mondige mensen die zich niet meer laten voorschrijven hoe ze moeten leven en wat ze moeten geloven. We hebben ons onttrokken aan de bevoogding van kerk en geestelijkheid.
lees meer »