Materialisme Materialisme
Materialisme is hier niet moralistisch bedoeld als liefde voor geld en bezit, maar filosofisch: de visie dat de werkelijkheid, inclusief leven, bewustzijn, denken, willen, voelen, waarderen, geloven enz. zijn te herleiden tot materie.
Voorlopers: Atomisme, Corpuscularianisme.
Varianten: Fysicalisme, Naturalisme, Sciëntisme, Reductionisme
lees meer »
 
Filosofie Filosofie

Wanneer je het christelijk geloof wilt begrijpen, is het handig als je een beetje thuis bent in de filosofie. Het christelijk geloof verhoudt zich altijd tot allerlei filosofische stromingen en maakt gebruik van allerlei filosofische begrippen. In dit menu een paar van de belangrijkste.
 

 
Idealisme Idealisme
Idealisme niet in de zin van gedroomde toestanden, maar de opvatting dat het ware, goede en schone en andere 'geestelijke' dingen echt bestaan. Dat ze niet voortkomen uit een materialistische wereld, maar in een eigen niet-materialistische wereld bestaan. Maw dat aan waarheid, goedheid, schoonheid, God, geloof, ziel/geest, een eigen werkelijkheid beantwoordt.
lees meer »
 
Eigenlijk en oneigenlijk Eigenlijk en oneigenlijk
in voorbereiding
 
Het ware, goede en schone Het ware, goede en schone
in voorbereiding
zie ook Wright
 
Fasen van de Cultuur Fasen van de Cultuur
in voorbereiding
 
Hebben en Zijn Hebben en Zijn
lees meer »
 
Relaties Relaties
Een belangrijk inzicht is het onderscheid in relaties. Je kunt als mens op drie manieren je verhouden tot de wereld en de mensen om je heen. Ook in je betrekking tot God bestaan deze drie verhoudingen. Het werkt op allerlei onderdelen van je geloof door, bv op je manier van bidden.
lees meer »
 
Opheffen Opheffen
Opheffen
Een eye-opener uit de filosofie afkomstig is het inzicht dat
(1) bij veel woorden er woorden zijn met de tegenovergestelde betekenis en
(2) dat deze tegenstelling soms opgeheven wordt in een derde begrip.
lees meer »
 
Objectiveren Objectiveren

Het kan ons helpen om een beetje minder onder de indruk te zijn van de wetenschap. Er is nog zoveel onbekend. En wat we echt zeker weten staat lang niet zo vast als we wel eens denken. Wat is eigenlijk objectieve kennis?

lees meer »
 
Magritte

"Ceci n-est pas une pipe - Rene Magritte" by Amaury Laporte is licensed under CC BY-NC 2.0.
Magritte
lees meer »