Jona Jona
Achtergronden bij het boekje Jona
lees meer »
 
Marcus Marcus
Achtergronden bij het evangelie naar Marcus
 
lees meer »
 
Vertaaltheorie Vertaaltheorie
in voorbereiding
 
Bijbelvertalingen Bijbelvertalingen
in voorbereiding
lees meer »
 
Exodus Exodus
Achtergronden bij Exodus
lees meer »
 
2 Petrus 2 Petrus
Achtergronden bij de tweede brief van Petrus
lees meer »
 
Documenten-Hypothese Documenten-Hypothese
Dat Mozes de auteur is van Gen t/m Deut wordt door velen betwijfeld. Een alternatief is de zgn Documenten-Hypothese. Die stelt dat deze boeken niet van één schrijver afkomstig zijn, maar dat verschillende redacteuren oude documenten (oorkonden, bronnen) samenvoegden tot de boeken die we nu in de bijbel aantreffen.
lees meer »
 
Genesis Genesis
achtergronden bij het eerste boek van de bijbel: Genesis
lees meer »
 
Ezechiël Ezechiël
achtergronden bij de profeet Ezechiël en het bijbelboek met die naam
lees meer »
 
Jesaja Jesaja
Jesaja, het bijbelboek van een profetenschool
lees meer »
 
Samaritanen Samaritanen
De streek Samaria en haar bewoners de Samaritanen stonden er rond het begin van de jaartelling  in Joodse ogen niet gunstig op.
lees meer »
 
Paulus Paulus
Wat is de goede invalshoek om de brieven van Paulus te kunnen begrijpen? Moeten we uitgaan van zijn persoonlijke levenservaring, met name bekering? Of is een ander perspectief meer geschikt?
lees meer »
 
Qumran

een paar van de moeilijk bereikbare grotten bij Qumran
Qumran

In 1947 gaat een bedoeinen-herder bij de Dode Zee op zoek naar een geit die tegen de bergen opgeklommen en uit het zicht verdwenen was. Bij toeval ontdekt hij een grot en daarin ziet hij een paar aarden potten staan. Als hij de inhoud gaat bekijken, vindt hij niet de verhoopte gouden munten, maar oude handschriften. Die zouden veel kostbaarder blijken te zijn dan hij toen dacht.

 
lees meer »
 
Psalmen Psalmen
Achtergrondinformatie bij de Psalmen
lees meer »
 
Evangeliënharmonie Evangeliënharmonie

De vier canonieke evangeliën hebben wel eens vragen opgeroepen: wie vertelt nu eigenlijk hoe het precies is gegaan? Mattheüs of Marcus of Lucas of Johannes?
lees meer »
 
De Bijbel De Bijbel
Woord van God?
Christenen geloven in God. Om het wat preciezer te zeggen in God zoals we hem door Jezus leren kennen. Jezus zelf is de beste uitleg van God, het Woord van God bij uitstek. De bijbel is belangrijk omdat en voorzover hij het geloof in de God van Jezus ondersteunt en voedt.
 
lees meer »
 
Jahweh, JeHoVa, Kurios en Heer Jahweh, JeHoVa, Kurios en Heer
De naam van Israels God is Jahweh en betekent 'Ik ben Ik' en 'Ik zal er zijn'. Nu is het zo, dat in het oorspronkelijke Hebreeuws van de Joodse bijbel de klinkers niet werden geschreven. Ipv Jahweh stond er dus JHWH. Maar omdat de gelovige Jood uit eerbied de naam Jahweh liever niet uitspreekt, zei men overal waar JHWH stond Adonai*. Dat betekent heer of mijn heer.
lees meer »
 
Oude Testament

Het OT is in het Hebreeuws geschreven
Oude Testament
lees meer »
 
Nieuwe Testament

Opb 3: 9 in het Grieks (majuskels, of hoofdletterschrift)
Nieuwe Testament
lees meer »
 
Twee Bronnen Theorie Twee Bronnen Theorie
De Twee Bronnen Theorie (TBT) is de meest waarschijnlijke verklaring voor de vele overeenkomsten tussen Mattheüs, Marcus en Lucas.
lees meer »
 
Na het Nieuwe Testament Na het Nieuwe Testament
Binnen de kerk ontstond eind eerste eeuw een stroming die als de gnostiek (=kennis, inzicht) bekend staat. Het gaat om een richting met duidelijk andere ideeën. Uit deze kringen kwamen tal van evangeliën, brieven, handelingen en openbaringen voort. Het meest bekend is het Evangelie van Thomas.
lees meer »