Wat wel en niet meer kan Wat wel en niet meer kan
Wil een geloof mensen van nu kunnen aanspreken, dan moet het aan de volgende punten voldoen.
lees meer »
 
Procestheologie Procestheologie
God opnieuw ter sprake brengen betekent niet alleen een ander beeld voor God aanbieden, maar ook andere modellen zoeken voor de wereld en de mensen en hun onderlinge verhoudingen. De zgn procestheologie doet daar interessante voorstellen voor.
lees meer »
 
Creationisme Creationisme
Creationisme is de overtuiging dat alles wat er is - het heelal, de aarde met de levende en de dode natuur en ook de mens - door een goddelijke Schepper is gemaakt,
lees meer »
 
Natuurlijke Theologie Natuurlijke Theologie
Over sporen van God (algemene openbaring), wat je daaraan hebt en hoever je met die polsstok springt (natuurlijke theologie).
lees meer »
 
Fundamentalisme Fundamentalisme

Het Fundamentalisme is ontstaan uit reactie op moderne ontwikkelingen in kerk en cultuur. Die werden als bedreigend ervaren. Zo is het nog steeds..

lees meer »
 
Deïsme

mechaniek van een klok (picryl)
Deïsme
Deïsme, (van Latijn Deus - God) is de opvatting dat God de Schepper is van alles wat bestaat. Hij heeft de werkelijkheid als een ingewikkelde machine in elkaar gezet en bemoeit zich er nu niet meer mee.
lees meer »