Hnd 9: 1 - 9 Hnd 9: 1 - 9
De bekering van Saulus Hnd 9 : 1 - 9
Ook is het met het koninkrijk van de hemel als met een koopman die op zoek was naar mooie parels. 
Toen hij een uitzonderlijk waardevolle parel vond, verkocht hij alles wat hij had en kocht die parel. (Mat 13: 45v NBV21)

A       U kent wel dat verkeersbord: rood met een witte balk:
eenrichtingsverkeer…
met je auto of fiets mag je het straatje niet in.

Soms staat het bord bij de afrit van een snelweg.
En als jij je vergist – en dat kan gebeuren -
en die afrit als een oprit wilt gebruiken
dan zie je het staan.
Ga terug” staat er dan ook nog bij.
Want als je nu doorrijdt word je een spookrijder.
Dan kom je op de verkeerde weghelft terecht
Dan ga je tegen de stroom in.
Levensgevaarlijk voor jezelf en voor anderen.
Want ze rijden er keihard
en niemand rekent op tegenliggers.
Ga terug. Keer om.

Vandaag horen we dat Saulus zich behoorlijk vergist
Hij is bezig een spookrijder te worden
met grote schade voor zichzelf, voor anderen en voor God.
Dan staat Christus langs de weg: Ga terug…Keer om.

Blijkbaar kun je de verkeerde kant kunt opleven
en je kunt dat zelfs volkomen te goeder trouw kunt doen:
Saulus meent werkelijk dat hij op de goede weg is

en dat de christenen de weg kwijt zijn…spookrijder zijn
En dat hij daar tegen in moet…dat zijn geloof dat van hem vraagt
dat hij daarmee God een dienst bewijst.
Maar hij zit er helemaal naast.

En als Saulus zich zo vergissen kan…kan ik dat ook!
Zit ik wel op de goede weg?B     Wij denken bij bekering vaak aan die verhalen
van mensen die heel verkeerd leven:
ze zijn aan de drank…aan de drugs
ze moeten stelen om hun verslaving te betalen
of zichzelf verkopen
En dan op een dag spreekt een evangelist ze toe
of ze lopen een kerk in en dan wordt alles anders:
ze komen tot geloof…breken met hun verleden.
In de goot…uit de goot…
En dat gebeurt…goddank…
Maar het is ook wel gemakkelijk en slim van ons
om bij bekering aan verslaafden en zwervers en criminelen te denken.
Want zo zijn wij niet…en dan hebben wij hebben ook geen bekering nodig.
En dat is wel zo comfortabel.

Maar Saulus moest zich ook bekeren.
En niet omdat hij een probleem had met drank of drugs
En niet omdat hij in de goot was beland.
Hij was eigenlijk een voorbeeldige man.
Trouw naar catechisatie geweest bij Gamaliël,
één van de beroemdste rabbijnen van die tijd.
Op sabbat naar de synagoge
Serieus in het geloof, hij wilde het graag goed doen
Naar God toe…en naar de mensen toe

Je kon van hem wel een tweedehands auto kopen.
Hij zou je niet bedriegen.
Wat lijkt hij veel op ons…en was hij toch op de verkeerde weg?
En ik dan? die zo op hem lijkt?

Wat wel zorgelijk is: zijn ijver voor “de waarheid”
Als hij van Jezus hoort en van de christenen
dan gaat hij met ze in discussie om ze te bestrijden.
En als het erop uitloopt dat een van hen, Stefanus, gestenigd wordt
staat hij er instemmend bij.
En hij besluit de christenen tot in het buitenland aan toe te bestrijden…
Dat ligt blijkbaar dicht bij elkaar:
dat op en top voorbeeldige…dat gewelddadige, dat onverdraagzame

Dat gaat wel vaker samen: een keurige man of vrouw
en tegelijk ontstellend fanatiek als het om geloof gaat, of om politiek, of om eigen gelijk.
Dan gaat er heel wat kapot. Toch een spookrijder? Saulus…ik?C     Wat moet er dan anders bij Saulus?
Waar moet hij zich van af-keren / Waar moet hij zich naar toe-keren

Gaat het erom dat hij de christelijke gewoontes overneemt?
niet meer op sabbat de rustdag maar voortaan op zondag
moet hij gedoopt worden omdat de besnijdenis niet meer geldig is?
niet meer naar de synagoge, voortaan naar de kerk?
niet meer het oude testament alleen, maar ook het nieuwe erbij?

Dat zijn wel een paar opvallende verschillen tussen Israel en de kerk
tussen Joden en christenen.
Maar het gaat om meer. Het zit dieper.
Want je kunt al die dingen overnemen:
de zondag, de doop, de kerk, het nieuwe testament
de 12 artikelen van het geloof
en toch nog steeds een spookrijder zijn.

Denk maar aan Calvijn, een van de reformatoren, net als Luther.
Onzettend gedreven man…overtuigd van de christelijke waarheid
Als hij in Geneve veel invloed heeft
laat hij het stadsbestuur Michael Servet oppakken
Die hield er andere ideeën op na, verkeerde in de ogen van Calvijn
Servet eindigt als een ketter op de brandstapel
Calvijn is niet beter dan Saulus bij de dood van Stephanus.
Beide zijn spookrijder.
De een in een Joods-wettische auto / De ander in een kerkelijk-wettische auto

Bekering helpt maar weinig als je alleen maar van auto verandert.
Wat er moet gebeuren dat je van richting verandert
of je nou in een joodse of kerkelijke auto rijdt
zolang we spookrijders zijn leven we de verkeerde kant op
Dan vallen er doden en gewonden:
Stefanus, Servet, je naaste, wie er maar op je weg komt
En diep van binnen bij jezelf zit het ook niet goed:
of dacht u dat Saulus en Calvijn zich lekker voelden
bij de dood van hun tegenstanders?
Je moet heel wat tegen jezelf zeggen om je geweten te sussen

Probeert u dat wel eens voor jezelf:
rechtpraten wat krom is? jezelf rechtvaardigen? Lukt dat?
Of toch niet zo goed? Vind je geen rust? Blijf je er last van houden?D      Bij Saulus bleef het broeien.
Hij is onderweg naar Damascus,
om het de christenen daar moeilijk te maken
ze te vervolgen en voor de rechtbank te slepen.
Hij is overtuigd van zijn eigen gelijk….
maar het verhaal van Jezus, de levende laat hem niet los:
Zou het zo zijn dat in hem Gods liefde is verschenen?

Mogen we van vergeving, van genade leven?
Strekt God in hem zijn hand naar ons uit?


Toen opeens stond daar een rood bord met een witte balk: Ga terug….
Saul waar ben je mee bezig / Saul waarom vervolg je mij? Het is de Heer!

Saul begint door te krijgen hoe verwrongen hij in elkaar steekt.
Hoe egocentrisch, hoe op zichzelf gericht tot in zijn godsdienst aan toe.
Hij had zich verschanst in zijn geloof:
Zich rijk gerekend met zijn afkomst:
een Israeliet, uit de stam Benjamin, en besneden…
alsof je van adel bent…en bepaalde voorrechten hebt bij God.

En zijn tomeloze ijver…op het fanatieke af…
dat was niet uit liefde voor God…
Welnee: uit liefde voor zichzelf deed hij dat
Om zichzelf te bewijzen…om een goed gevoel te hebben
En om neer te kunnen zien op anderen

En het had hem agressief gemaakt
tegen ieder die het waagde achter zijn geloof een vraagteken te zetten.
Want dan kwamen ze aan hemzelf…

Met een schok realiseert Saul zich hoe hij er helemaal naast zat.
Hij werkt God en zijn liefde tegen.
is een vijand van Christus en zijn gemeente geworden.
Wat een ongelukken heeft hij veroorzaakt! De spookrijder.
Zijn wereld stort in.
Hij is helemaal de weg kwijt: drie dagen blind

Dat is ons toch wel eens gebeurd?
Dat je je zelf tegenkomt bij een ruzie, bij een verkeerde beslissing…
Dat je opeens ziet hoe ik-gericht je bent.
Dat je daar helemaal ziek van bent?E     God is liefde.
Dat zien we ook aan hoe het nu met Saul verder gaat.
Het bankroet van zijn leven is hem geopenbaard
Maar daar eindig het niet. God gaat verder.
Hij stuurt Annanias naar Saul
om hem het evangelie uit te leggen.
Dat is nu juist zo geweldig van onze God
Hij breekt af, maar met de bedoeling om weer op te bouwen.
Uit een vijand…maakt hij een vriend
Uit een vervolger van de gemeente…maakt hij de grootste zendeling.

En als God ons eens een spiegel voorhoudt
en ons de ogen open gaan voor wat er niet klopt in ons eigen leven
dan moeten we dit vooral vasthouden:
God doet dit met de beste bedoelingen:

om ons op een ander spoor te brengen…
om ons bij zijn liefde in Christus te brengen. 

Zo werkt het uit bij Saul
Niet langer houdt hij zich zich krampachtig vast
aan zijn afkomst, zijn inzet, zijn goede bedoelingen
Hij vertrouwt zicht helemaal toe aan God
die in Christus een greep doet naar hem en ieder mens.

Door hem weet Saul zich gegrepen
En daarom geeft hij nu alles op waar hij vroeger zo trots op was:
zijn afkomst, zijn ijver…
Hij doet het met plezier van de hand
zoals die koopman alles verkocht om die uitzonderlijke parel
zoals die arbeider alles verkocht om die schat in de akker te bemachtigen.

Uit een mens die op zichzelf gericht was
maakt hij een mens die de liefde van God gelooft
en daarvan deelt met de mensen om hem heen.
Daar hoort een nieuwe naam bij: Saul heet voortaan Paulus.

Zie, dat is bekering:
Niet de ene auto voor de andere verwisselen
maar van richting veranderen: niet langer spookrijder zijn
maar een nieuwe schepping:
liefdevol en geduldig ipv gewelddadig en verwoestendF     Wij hebben allemaal bekering nodig.
Niet omdat we er zo’n puinhoop van maken en in de goot belanden.
We leven als brave burgers.
Maar: hoe ziet het er van binnen uit?
Zijn bij u wissels omgezet?
Is je grondhouding veranderd, en bij mij?
Geloof ik werkelijk dat God in Christus mij zijn liefde aanbiedt??
Laat ik mij werkelijk genezen van mijn eigendunk?
Leef ik ontspannen, vertrouwen, onbezorgd…kan ik anderen vergeven?

Eerlijk gezegd:
ik wil dat wel graag geloven en open gaan voor God en de ander.
Maar ik merk ook dat egocentrische niet zomaar overwonnen is
die kleine pareltjes doe ik niet zomaar weg voor die ene.
Ik geef alles op, om Christus Jezus te winnen”
dat zeg ik Paulus niet zomaar na.

En toch: hij zou wel eens gelijk kunnen hebben.
Want let maar eens op je doen en laten / op je spreken en zwijgen
En wat dat uithaalt:
Als je schade en brokken ziet ontstaan
heeft het altijd te maken met eigen belang, met gemakzucht,
met geldingsdrang, met onverschilligheid.
Met een grondhouding die niet deugt: ik-gericht.

En omgekeerd: waar het goed uitpakt…waar vreugde werd gewekt
en vrede woonde…en vertrouwen heerst…en vergeving was…
let er maar op: dan was je altijd even boven je zelf uit getild
dan was je jezelf even vergeten
en ging je open voor de ander…en kon God zijn werk doen.

Wij kunnen het gelijk van het evangelie wel op het spoor komen
Het lesmateriaal is je eigen leven.
Leef daarom een beetje bewust / Kijk geregeld in spiegel.
Bespreek de dingen van de dag met elkaar, met God
Lees de bijbel op zoek naar raad en bemoediging
Vorm als gelovigen een gemeenschap.
Bezoek de kerkdiensten
Het zijn maar vormen…het is maar buitenkant…
het is niet de eigenlijke bekering
Maar wie als een bekeerd mens wil leven kan niet zonder.G     En nog een ding: deze dingen hebben tijd nodig.
Dat was ook bij Paulus zo:
Tussen zijn bekering bij Damaskus
en zijn brief aan de gemeente in Filippi
met die hoge woorden over alles opgeven
om Christus te winnen…en te delen in zijn lijden en dood
liggen zo’n 25 jaren.

Jaren waarin Paulus meer en meer onder de indruk raakte
van God en zijn liefde in Christus
en zich daardoor liet omvormen
Wat in zijn jaren als Saul was scheefgegroeid
dat is niet in 1 dag weer rechtgezet.

Wie weet hoever u en ik nog groeien in het geloof
en toenemen in belangeloze liefde.
Wij doen gewoon ons best
En God blijft met ons bezig

En als u zo’n rood bord ziet met een witte balk
en “ga terug”
denk dan ook even aan vandaag
aan de ommekeer
grondig, fundamenteel
die God in ons leven wil bewerken.  AMEN
 
terug