Vervreemding Vervreemding
4     Door honger, dorst, armoede, koude, ziekte, pijn, schaamte, schuld, eenzaamheid, verdriet, noodlot, gevaar, ongelukken, geweld, verwoesting en dood gaat het in Israël en daarbuiten mis, tot op vandaag. Als mensen voelen we ons nu eenmaal bedreigd door die vele vormen van niet-zijn. We durven niet argeloos te leven en vertrouwend er te zijn. Bezorgd zoeken we een houvast in dingen om te hebben en/of in weg te vluchten: geld, goederen, diploma's, ideologie, religie, werk, wetenschap, techniek, prestaties, vertier en vermaak, verdovende middelen enz. Die dingen worden zo belangrijk, dat ze uitgroeien tot goden en machten. Door die gerichtheid op zelfbehoud zijn we van God, van de mensen om ons heen en van de natuur vervreemd geraakt en roepen we boven op het natuurlijke onheil nog meer ellende over ons af.
lees meer »
 
Doel missen Doel missen
in voorbereiding
lees meer »