Register Register
Klik op het tekstgedeelte en de gewenste passage komt in beeld
Klik op het rood in de linkerkolom voor achtergrondinformatie
 
  Bijbelstudie Preek Meditatie
Oude Testament      
Genesis      
Exodus      
Leviticus      
Numeri      
Deuteronomium      
    Deut 8: 7 - 20  
    Deut 26: 1- 15  
Jozua      
Richteren      
Ruth      
1 Samuël      
    1 Sam 24  
2 Samuël      
1 Koningen      
2 Koningen      
1 Kronieken      
2 Kronieken      
Ezra      
Nehemia      
Ester      
Job      
    Job 1  
Psalmen      
  Ps 1 Ps 1  
  Ps 4    
  Ps 8    
  Ps 19    
  Ps 23 Ps 23: 5  
  Ps 29 Ps 29  
    Ps 72  
    Ps 84 Ps 84: 2 - 3
    Ps 103: 15 - 17  
    Ps 121  
    Ps 127  
  Ps 136 Ps 136  
Spreuken      
Prediker      
    Pred 7: 10  
    Pred 11: 7 - 10  
Hooglied      
Jesaja      
  Jes 24 - 27    
  Jes 25 Jes 25: 6 - 8  
Jeremia      
    Jer 29: 7  
Klaagliederen      
Ezechiël   Ez 1: 1 - 3: 15  
Daniël      
    Dan 1  
    Dan 2  
    Dan 3  
    Dan 4  
Hosea      
Joël      
Amos      
Obadja      
Jona      
    Jona 2  
Micha      
    Micha 6: 1- 8  
Nahum      
Habakuk      
Sefanja      
Haggai      
Zacharja      
Maleachi      
Nieuwe Testament      
Matteüs      
    Mat 2: 1 - 12  
      Mat 5: 14
  Mat 6: 9 - 13 Mat 6: 5 - 13 Mat 6: 5 - 15
  Mat 6: 34    
  Mat 7: 13 - 14    
  Mat 12: 31 - 32    
  Mat 13: 44 Mat 13: 44 - 46  
  Mat 13: 45 - 46    
    Mat 15: 21 - 28  
  Mat 18: 21 - 35 Mat 18: 21 - 35  
  Mat 20 : 1- 16    
    Mat 21: 1- 11  
  Mat 22: 1- 14    
  Mat 22: 15 - 22    
    Mat 22: 22 - 32  
  Mat 25: 31 - 46    
Marcus      
      Mc 1: 1
    Mc 1: 14 - 20  
  Mc 1: 28 - 39    
  Mc 12: 28 - 32    
  Mc 13: 1 - 37    
    Mc 15: 38  
Lucas      
    Luc 3: 15 - 22  
    Luc 14: 25 - 35  
  Luc 15: 1 - 10    
  Luc 15: 11 - 32 Luc 15: 11 - 32  
  Luc 19: 29 - 40 Luc 19: 29 - 40  
  Luc 20: 1- 19 Luc 20: 17 -18  
    Luc 21  
    Luc 21: 5 - 19  
    Luc 22: 42  
    Luc 23: 39 - 43  
    Luc 23: 47  
Johannes      
    Joh 1: 1 - 14  
    Joh 2: 1 - 11  
  Joh 2: 13 - 22 Joh 2: 13 - 22  
    Joh 3: 1 - 6  
    Joh 3: 16  
  Joh 4: 1 - 42    
    Joh 6: 1- 5  
      Joh 10: 3
  Joh 14: 1 - 3    
    Joh 15: 13  
    Joh 16: 22  
    Joh 18: 11  
  Joh 20: 1 - 18 Joh 20: 1 - 18  
  Joh 21: 1- 14 Joh 21: 1-14  
Handelingen      
  Hnd 1: 1 - 11 Hnd 1: 1 - 12  
      Hnd 1: 8
    Hnd 2 : 14  
    Hnd 3: 1 - 10  
    Hnd 4: 13 - 22  
      Hnd 9: 17
    Hnd 16: 6 - 15  
    Hnd 16: 16 - 40  
    Hnd 19: 2  
    Hnd 19: 13 - 20  
    Hnd 19: 23 - 40  
    Hnd 28: 1- 10  
Romeinen      
  Rom 8: 31 - 39 Rom 8: 31 - 39  
    Rom 12: 1 - 8  
1 Korintiërs      
    1 Kor 1: 22 - 25  
  1 Kor 13    
  1 Kor 15: 22 - 24    
  1 Kor 15: 51 - 58   1 Kor 15: 58
2 Korintiërs      
    2 Kor 5: 11 - 21  
    2 Kor 11: 22 - 32  
    2 Kor 12: 9  
Galaten      
    Gal 5: 4  
  Gal 5: 13 - 26   Gal 5: 13 - 24
Efeziërs      
  Ef 6: 10 - 18    
Filippenzen      
    Filp 2: 12- 13  
  Filp 3: 13 -17 Filp 3: 13 - 17  
Kolossenzen      
    Kol 3  
1 Tessalonicenzen      
  1 Thes 4: 11 - 18    
2 Tessalonicenzen      
1 Timoteüs      
2 Timoteüs      
Titus      
Filemon      
Hebreeën      
      Hebr 6: 18v
      Hebr 10: 24
      Hebr 11: 1
    Hebr 11: 29 - 12: 3  
Jakobus      
    Jak 1: 19 - 27  
    Jak 3: 1- 8  
    Jak 4: 13 - 16  
1 Petrus      
2 Petrus      
1 Johannes      
2 Johannes      
3 Johannes      
Judas      
Openbaring      
    Opb 13  
    Opb 19  
  Opb 19 - 20    
Na het Nieuwe Testament      
terug