Indeling van de site Indeling van de site
Voordat we met de rubrieken Vijver, Steen en Kringen beginnen, is er eerst een rubriek over geloven en geloof. Die twee zijn niet hetzelfde. Met geloven (ook wel fides qua genoemd) bedoel ik iets dat in je leeft en naar buiten komt in bv gebeden, liederen, gedachten, leefstijl. Daar begint het mee. Onder geloof (ook wel fides quae genoemd) versta ik het nadenken over wat geloven eigenlijk is (een houding van vertrouwen, toewijding) en hoe je zover komt. En natuurlijk ook de reflectie over de inhoud van het geloof (God, Jezus, de Geest, Schepping, Leven en Dood enz.)

De inhoud van het geloof is op allerlei manieren in te delen. Ik geef (ongeveer als H. Berkhof) de voorkeur aan een indeling die de geschiedenis van menselijke ervaring met Gods openbaring volgt.

Om te beginnen de Vijver oftewel mensen die Iets of God vermoeden of ervaren.  Dat gaat over sporen van God (Iets), over de godsdiensten, de Schepping, de rol van Israël en de menselijke situatie: Vervreemding van God (zonde)

Vervolgens de Steen in de vijver. Daarmee bedoel ik het optreden in woord en daad van Jezus. Hij is de ware mens die zichzelf volkomen aan God heeft toegewijd en daarom Zoon van God heet.  Dat blijkt vooral uit de Passio of lijdensgeschiedenis: hoe hij werd gearresteerd, beschuldigd, verhoord, onschuldig veroordeeld, gekruisigd en begraven. Dat noemen we het Sleutelverhaal omdat het laat zien wat er met ons mensen aan de hand is: we zijn van God vervreemd geraakt en daardoor niet de mensen die we moeten zijn. We kunnen ons goed in dat verhaal verplaatsen (Identificatie).Jezus'dood aan het kruis geldt als een overwinning op de machten die ons van God vervreemden. Op de Paasmorgen komt dat aan het licht, met Pinksteren breekt dat inzicht pas goed door.
.

De nieuwe wereld die zich met Pasen en Pinksteren toont, omvat alle aspecten van het bestaan. Daar horen de golven bij die in steeds wijdere Kringen uitwaaieren vanuit dit midden. Ik begin dichtbij: bij wat het evangelie betekent voor hoe je jezelf ziet en beleeft. Daar komt Spiritualiteit ter sprake. Maar je leeft ook met andere mensen samen. Dan gaat het over Ethiek en de gemeente. Dat is de tweede kring. Maar het verwijdt zich nog verder: ook je verhouding tot de Tijd (verleden en toekomst) verandert. Het raakt zelfs aan wat je mag geloven over Begin (oorsprong) en Einde (doel, bestemming) van mens en wereld. Als we zo de consequenties van het evangelie doordacht hebben, bedenken we Opnieuw wie God voor ons is.

In de titels van het submenu onder de derde hoofdrubriek (kringen) zie je telkens het woordje Nieuw staan om aan te geven dat door het evangelie alles verandert: Ikzelf Nieuw (Spiritualiteit, Ethiek, Ecologie), Nieuw Volk, Nieuwe Tijd, Nieuw Begin en Einde, Opnieuw God. Dat vele ‘Nieuw‘ sluit goed aan bij Gods Nieuwe Wereld zoals het Koninkrijk Gods of het Koninkrijk der Hem
elen ook wel heet. God is bezig een nieuwe wereld tot stand te brengen. Je kunt dat langs je heen laten gaan. Dan blijft alles bij het oude. Je kunt het ook geloven en je eraan overgeven, je erdoor laten vernieuwen en er aan meewerken.

Samenhang
Vijver, steen en kringen vormen het zwaartepunt van de site.
De 13 punten van 'mijn geloofsbelijdenis' worden elk afzonderlijk op de 13 hoofdpagina's van deze rubrieken besproken.

 
Vijver  Steen  🔄 Kringen   
1 Iets 5 Jezus
 
13 Opnieuw God
2 Schepper 6 Passio 12 Nieuw Begin en Einde
11 Nieuwe Tijd
3 Israël 7 Identificatie
 
10 Nieuw Volk
4 Vervreemding 8 Pasen en Pinksteren 9a Ikzelf Nieuw  - Mystiek
9b Ikzelf Nieuw - Ethiek
9c Ikzelf Nieuw - Ecologisch

Aanvullend zijn er nog drie hoofdrubrieken
  • Bijbel, met oa Bijbelstudies, Preken, info over de bijbel.
  • Achtergronden met een overzicht van theologische stromingen en begrippen, filosofie, kerk en wereldbeelden
  • Onze Tijd die de culturele context vormt waarin wij leven en geloven, aangevuld met boekbesprekingen,' en onder opinie mijn commentaar bij allerlei actualiteiten.
terug