Indeling van de site

Als je een steen in een vijver laat vallen, krijg je golven die zich vanuit het midden in steeds wijdere kringen verspreiden. Dat is een geschikt beeld om het geloof te presenteren.
Indeling van de site
We beginnen bij de Vijver oftwel mensen die iets van God vermoeden of ervaren.  Dat gaat over sporen van God (algemene openbaring) en wat je daaraan hebt, hoever je daarmee komt (natuurlijke theologie), over de godsdiensten, de schepping en de rol van Israël.

De Steen in de vijver is het optreden in woord en daad van Jezus en vooral zijn lijdensgeschiedenis: hoe hij werd gearresteerd, beschuldigd, verhoord, onschuldig veroordeeld, gekruisigd en begraven. Dat noemen we het Sleutelverhaal omdat het laat zien wat er met ons mensen aan de hand is: we zijn van God vervreemd geraakt en daardoor niet de mensen die we moeten zijn.
Vervolgens kijken we naar Jezus, de ware mens, die zichzelf volkomen aan God heeft toegewijd en daarom Zoon van God heet. Bij Offer zien we hoe zijn dood aan het kruis geldt als een overwinning op de machten die ons van God vervreemden. Op de Paasmorgen komt dat aan het licht. Er breekt een andere wereld door: het koninkrijk der hemelen. Er is een nieuw verbond, een nieuwe omgang tussen God en mensen mogelijk gemaakt. Dat nieuwe leven van geloof, hoop en liefde staat open voor alle mensen wereldwijd die geloven dat God hun die kans biedt in Jezus, ongeacht hun verleden.


De golven die in steeds wijdere Kringen uitwaaieren vanuit het midden staan model voor wat heeft God door Jezus in beweging gebracht? Omdat christenen geloven in kruis en opstanding van Jezus veranderen alle dimensies van hun leven. Ik begin dichtbij: bij wat het evangelie betekent voor hoe je jezelf ziet en beleeft. Daar komt spiritualiteit ter sprake. Maar je leeft ook met andere mensen samen. Dan gaat het over ethiek en de gemeente. Dat is de tweede kring. Maar het verwijdt zich nog verder: ook je verhouding tot de tijd (verleden en toekomst) verandert. De wijdste kring betreft je verhouding tot wat je mag geloven over begin (oorsprong) en doel (bestemming) van mens en wereld. Als we zo de consequenties van het evangelie doordacht hebben, bedenken we tenslotte wat dat betekent voor onze opvattingen over God.

In de titels van de kring- pagina's zie je telkens het woordje Nieuw staan om aan te geven dat dat door het evangelie alles verandert: Nieuw ik, Nieuw Gedrag, Nieuw Volk, Nieuwe Tijd, Nieuw Begin en Einde, Opnieuw God
Dat vele ‘Nieuw‘ sluit goed aan bij Gods Nieuwe Wereld zoals het Koninkrijk Gods of het Koninkrijk der Hem
elen ook wel heet. God is bezig een nieuwe wereld tot stand te brengen. Je kunt dat langs je heen laten gaan. Dan blijft alles bij het oude. Je kunt het ook geloven en je eraan overgeven, je erdoor laten vernieuwen en er aan meewerken.

Samenhang
Vijver, steen en kringen vormen het zwaartepunt van de site. De 14 punten van 'mijn geloofsbelijdenis' worden elk afzonderlijk op de hoofdpagina's van in deze rubrieken besproken.
Er is een zekere samenhang: bij 1 horen 12, 13 en 14; bij 2 hoort 12, bij 3 hoor 11 en bij 4 hoort 10. Zo zie je dat alles scharniert om het midden: Jezus (5 t/m 8)
Aanvullend zjin er de hoofdrubrieken
  • Onze Tijd die de culturele context vormt waarin wij leven en geloven, aangevuld met boekbesprekingen en een lijst met 'moeilijke woorden'
  • Bijbel, met oa Bijbelstudies, Preken, info over de bijbel.
  • Opinie met persoonlijke opvattingen over kerkelijke thema's en ontwikkelingen
terug